D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby tnkvrbox on Sun Mar 05, 2017 3:10 am

Egreat là m?t cái tên quen thu?c trong l?nh v?c nghe nhìn. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u Egreat ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m Android TV Box Egreat A10. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các ??u phát Android khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A10

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 16GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? khay ch?a ? c?ng SATA g?n trong lên t?i 8TB

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

Image

4 Lý do ?? Android TV Box Egreat A10 là thi?t b? gi?i trí ??nh cao 2017:

1. Egreat A10 s? D?ng Chip HiSilicon c?a Huawei ?em l?i ch?t l??ng và ?? ?n ??nh nh?t trong các dòng chip trên th? tr??ng. Kh? n?ng t??ng thích các ?ng d?ng t?t, ??c bi?t nh?ng ti?n ích streaming, TV hay AirPlay, Miracast t??ng ph?n hình ?nh t? ?i?n tho?i.

2. Chip HiSilicon Hi3798C V200 trên Egreat A10 v?i c?u hình m?nh m? h? tr? nhi?u công ngh? hình ?nh v??t tr?i, ??c bi?t công ngh? t?i ?u hình ?nh HiSilicon imprex 2.0 HDR 10 giúp hình ?nh t??i h?n, sâu h?n, sáng h?n, chân th?c h?n ?em l?i m?t tr?i nghi?m kinh ng?c v? ch?t l??ng hình ?nh.

3. Egreat A10 th?c s? là m?t thi?t b? Android TV Box hoàn h?o v?i kh? n?ng online m?nh m? ??ng th?i ch?i Offline hoàn h?o v??t tr?i h?n các dòng Android Box khác v?i kh? n?ng ch?i 4K, Bluray ISO, ch?i 3D các ??nh d?ng, Egreat luôn x? lý r?t t?t, m??t mà ??c bi?t h? tr? tùy ch?nh ph? ?? hoàn h?o.

4. Egreat A10 ch?i các ??nh d?ng âm thanh cao c?p passthrough DTS HD MA, Dolby True HD, Dolby DTS 5.1, 7.1 r?t t?t.

S?n ph?m Android TV Box Egreat A10 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Wed Mar 15, 2017 12:39 pm

thông tin s?n ph?m r?t chi ti?t, chúc th?t ?ông khách.

-----------

bep ham cong nghiep gia re
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tiviboxgiare on Wed Mar 15, 2017 3:42 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Smart TV Box VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Android TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Android TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m TV Box Android VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Wed Mar 15, 2017 4:59 pm

up up ph? ch? th?t chúc th?t ?k. thông tin c?ng ok ??y.

----------

b?p khè công nghi?p
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tnkvrbox on Sat Mar 25, 2017 5:11 pm

Egreat là m?t cái tên quen thu?c trong l?nh v?c nghe nhìn. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u Egreat ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m Android TV Box Egreat A10. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các ??u phát Android khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A10

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 16GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? khay ch?a ? c?ng SATA g?n trong lên t?i 8TB

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

Image

4 Lý do ?? Android TV Box Egreat A10 là thi?t b? gi?i trí ??nh cao 2017:

1. Egreat A10 s? D?ng Chip HiSilicon c?a Huawei ?em l?i ch?t l??ng và ?? ?n ??nh nh?t trong các dòng chip trên th? tr??ng. Kh? n?ng t??ng thích các ?ng d?ng t?t, ??c bi?t nh?ng ti?n ích streaming, TV hay AirPlay, Miracast t??ng ph?n hình ?nh t? ?i?n tho?i.

2. Chip HiSilicon Hi3798C V200 trên Egreat A10 v?i c?u hình m?nh m? h? tr? nhi?u công ngh? hình ?nh v??t tr?i, ??c bi?t công ngh? t?i ?u hình ?nh HiSilicon imprex 2.0 HDR 10 giúp hình ?nh t??i h?n, sâu h?n, sáng h?n, chân th?c h?n ?em l?i m?t tr?i nghi?m kinh ng?c v? ch?t l??ng hình ?nh.

3. Egreat A10 th?c s? là m?t thi?t b? Android TV Box hoàn h?o v?i kh? n?ng online m?nh m? ??ng th?i ch?i Offline hoàn h?o v??t tr?i h?n các dòng Android Box khác v?i kh? n?ng ch?i 4K, Bluray ISO, ch?i 3D các ??nh d?ng, Egreat luôn x? lý r?t t?t, m??t mà ??c bi?t h? tr? tùy ch?nh ph? ?? hoàn h?o.

4. Egreat A10 ch?i các ??nh d?ng âm thanh cao c?p passthrough DTS HD MA, Dolby True HD, Dolby DTS 5.1, 7.1 r?t t?t.

S?n ph?m Android TV Box Egreat A10 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tnkvrbox on Wed Apr 05, 2017 7:19 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tnkvrbox on Thu Apr 06, 2017 2:41 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby myphamhanquoc1992 on Tue Apr 11, 2017 6:54 pm

[b]?I?U GÌ KHI?N B?N MONG MU?N S? H?U M?T S?N PH?M KEM D??NG TR?NG DA M?T T?T hi?n th?i? ?Ó CÓ PH?I LÀ M?T LO?I KEM GIÚP B?N:[/b]

[size=5][b]Xem s?n ph?m: [/b]https://goo.gl/OFmDHP
[/size]
- t? tín di?n váy áo g?i c?m ?? h? làn da tr?ng h?ng, không t? v?t?

- Tr? nên quý phái, qua v?i b?t kì tông màu nào c?a váy áo và xu?t hi?n ? b?t kì n?i ?âu?

- Th?a mái sánh b??c cùng "n?a kia" trong ánh nhìn ng??ng m? xung quanh?

- cu?n s? chú ý, t?ng nhi?u th?i c? công vi?c và th?ng ti?n trong s? nghi?p và tình duyên?

- Không ng?i khoe dáng trong nh?ng b? bikin nóng b?ng... Và r?t nhi?u lý do khác.

Image?Image?Image?MUA HÀNG : ?? L?I SDT + TÊN + ??A CH?
MÊ M?N NGAY T? L?N ??U S? D?NG
B?I TH??NG 200% - N?U HÀNG KÉM CH?T L??NG
? KI?M TRA TR??C KHI THANH TOÁN
Image? H? Tr?, Khuy?n Mãi: https://www.facebook.com/myphamhanquoctphcm/
Image? S? và L?, CTV: https://goo.gl/x5hw0E
Image? Hotline: 09.7575.1519Image

S? h?u làn da tr?ng ng?n là ?i?u mong mu?n c?a b?t k? ch? em nào.

[size=4]H?n c? ?i?u b?n trông ??i, nh?ng lo?i kem d??ng tr?ng da t?t hi?n gi? ???c các chuyên gia dung nhan hàng ??u bình ch?n d??i ?ây s? là ch?n l?a t?i ?u dành cho phái ??p, giúp ch? em s? h?u làn da tr?ng sáng r?.[/size]


- KEM D??NG TR?NG DA KBONE VIP T?T hi?n - M? PH?M KBONE

Tiêu chí nào ?? xác ??nh các lo?i kem sau thu?c kem d??ng tr?ng da m?t t?t bây ch?? Ngoài th??ng hi?u thì hi?u qu? c?a s?n ph?m và ph?n ?nh c?a ng??i tiêu dùng là th??c ?o hoàn h?o nh?t ?? xác ??nh lo?i kem b?n ?ang dùng có thu?c top kem tr?ng da t?t hi?n th?i hay không. Xét trên nh?ng tiêu chí ?y, d??i ?ây là lo?i kem d??ng tr?ng da m?t kbone vip t?t bây gi? ???c nhi?u ch? em n? gi?i ?a chu?ng s? d?ng.

[size=4][b][color=#008000]KEM KBONE VIP ?EN D??NG TR?NG DA TR? M?N CAO C?P[/color][/size][/b]

Image

Kem kbone vip ?? cho b?n làn da tr?ngImage


- ACNE MELASMA FACE CREAM (15 gram main cream)[size=4]KEM KBONE VIP D??NG DA D?NG L?NG DÙNG CHO ?t CÁC LO?I DA, ??T BI?T PHÙ H?P V?I DA NH?N, DA h?u l?n DO CH?A CÁC THÀNH PH?N HÚT D?U VÀ NG?N NG?A TI?T D?U NÊN KHI THOA KEM M?T B?N V?N KHÔ THOÁNG VÀ R?T M?N MÀNG.[/size]

Kem ???c s? d?ng thay th? kem lót ?i?m trang, ch? c?n ph? thêm m?t l?p BB CREAM ZOLEY không chì không ch?t ph?n khi ra ngoài ( có ch?ng n?ng SPF30+ ) là da b?n ?ã m?n màng và tr?ng sáng r?i![size=4][b]– CÔNG D?NG C?A KEM KBONE VIP ?? D??NG TR?NG DA TR? M?N (*)[/size][/b]


 • V?i Tinh Ch?t H?t ??u siêu ng?a m?n, y?n m?ch cùng các lo?i Vitamin, th?o d??c có tác d?ng làm gi?m ch?t nh?n, kháng viêm, di?t khu?n & lo?i b? c?i m?n…
 • Thành ph?n Ng?c Trai t? nhiên, giúp se khít l? chân lông giúp cho da b?n m?n màng & tr?ng h?ng t? nhiên h?n.
  • Làm m? các v?t thâm do m?n ?? l?i.
  • C?i thi?n ?? có 1 làn da tr?ng sáng giúp b?n t? tín h?n.
   Image S? ki?t h?p hoàn h?o gi?a các tinh ch?t d??ng da t? nhiên, ch?ng n?ng, ?i?m trang, che t?i l?i, khi s? d?ng s? mang l?i cho ng??i s? d?ng nh?ng tác d?ng ti?t và tr?i sau:   Image Ho?t ch?t trong Cam Th?o trong kem kbone vip có tác d?ng làm da tr?ng sáng, gi?m v?t thâm, ??y lùi s?c t? ?en, cung c?p dinh d??ng, nuôi d??ng làn da. Có kh? n?ng ki?m soát ch?t nh?n hi?u qu?, giúp da tràn tr? s?c s?ng. Kem có ?? ch?ng n?ng 30 SPF có th? tho?i mái ?i n?ng và ??t bi?t Firming White Face Cream có ?? che ph? r?t cao giúp khi thoa s?n ph?m lên da m?n, che t?i l?i và t?o 1 l?p n?n tót v?i
   Image[b]Image [/b]Cung c?p ?? ?m c?n thi?t cho da, không b? khô và bong tróc, se khít l? chân lông, tái hi?n da. Make-up nh?, t?o m?t l?p n?n ?i?m trang v?a ph?i, h?ng hào và d??ng sâu t? bên trong.ImageImage Nuôi d??ng và duy trì làn da tr?ng cho da tr?ng h?ng và kh?e m?nh, giúp làn da m?n màng, v?i tông màu ??u ??n, báng . Image Image
   Image??c bi?t là không b? ph? thu?c vào s?n ph?m . Khi s? d?ng s?n ph?m da m?t c?a b?n s? tr?ng sáng lên d?n m?t cách t? nhiên, gi?m d?n các v?t s?m xu?t hi?n trên da và ng?n ng?a chúng quay tr? l?i.

   Image Ngoài ra m? ph?m kbone vip còn có mùi th?m d? ch?u, kem th?m ??u vào da nuôi d??ng da, t?o m?t l?p b?o v? r?t m?n và ??p cho da.

   ImageKem kbone vip ????c S?? Y Tê? TP.Hô? Chi? Minh câ?p phe?p l?u ha?nh trên toa?n quô?c.


   Image Image

   – THÀNH PH?N C?A KEM KBONE VIP - M? PH?M KBONE

   Tocopheryl Acetate, Vaseline, Betaine Salicylate, Phaseolus Radiatus Seed Extract, Colloidal Oatmeal, Parfum, Pearl Extract,..   – s? d?ng KBONE VIP ?ÚNG CÁCH
   • Ch?ng n?ng SPF 30+ b?o v? da tr??c ánh n?ng qu?.
   • R?a m?t th?t s?ch cùng KBONE CLEANSER
 • Bôi m?t l??ng kem v?a ?? lên da và massage th?t nh? nhàng.


  Image


  [center]Khách hàng ?ã nói gì ( * )[/center][center] [/center]ImageImage Image

  ImageImage
  ??c bi?t, ch? trong th?i gian ng?n My? Phâ?m Kbone ?ã nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng uy tín nh? : Hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao , cúp vàng s?n ph?m vì s?c kho? c?ng ??ng...


  Image
  Image Image Image
 • Bên c?nh ?ó ?? tránh vi?c khách hàng s? d?ng hàng gi? , hàng nhái kém ch?t l??ng cty chúng tôi ?ã ?ang ký và ??a vào s? d?ng tem ch?ng hàng gi? v?i mã v?ch do b? công an c?p Image[center]HÃY N?M B?T NGAY nh?p ti?t NÀY
  Image Image Image
  [/center][center]GIÁ BÁN : 800.000 VN? ( Lo?i 15gr )[/center][center]?U ?ÃI GI?M NGAY CH? CÒN 400.000 ? ngay hôm nay (h? 15gr)[/center][center]??c bi?t : mua 3 h?p còn 380.000? , mua trên 5 h?p còn 370.000?[/center][center] [/center]
myphamhanquoc1992
Player
 
Posts: 6
Joined: Tue Apr 11, 2017 2:21 pm

Postby haiphatgroup1112017 on Fri Apr 21, 2017 3:45 pm

C?n bán c?n góc 3 PN d? án 282 Nguy?n Huy T??ng.
C?n 07 t?ng 9 Chung c? 282 Nguy?n Huy T??ng
- Di?n tích thông th?y 100m2 - 111m2 tim t??ng
- Thi?t k? 3 PN, 2WC, 2 lô gia (ban công thi?t k? theo phong cách Penthouse)
- View nhìn ra khu bi?t th? Thanh Xuân.
- Ban công: ?ông B?c.
Tìm hi?u chi ti?t d? án : Chung c? Dream Center Home- Tòa nhà cao 17 t?ng, 3 t?ng th??ng m?i v?n phòng, 1 t?ng h?m và 14 t?ng c?n h?.
- V?i thi?t k? 7 c?n h?/sàn.
Giá bán : 27 tri?u/m2 (Di?n tích thông th?y)(Di?n tích s? d?ng)
=> T?ng giá tr? : 2,7 T?/c?n (bao g?m VAT + N?i th?t c? b?n)
Ch? c?n 1 t? b?n s? là ch? nhân c?n h? chung c? t?i trung tâm qu?n Thanh Xuân - nh?n nhà ? ngay
T?ng quà tr? giá 40 tri?u/c?n
H? tr? vay 70% GTCH trong vòng 20 n?m.
Lãi su?t 7.5%/12 tháng
H? tr? n?m ??u không ph?i tr? n? g?c
Giao nhà ??u tháng 5/2017
Liên h? ??n v? bán hàng
CÔNG TY C? PH?N B?T ??NG S?N H?I PHÁT

??a ch?: T?ng 2 CT4, T? h?p TMDV và C?n h? The Pride, K?T m?i An H?ng, ph??ng La Khê, qu?n Hà ?ông, TP. Hà N?i
Hotline: 0976968279

Tìm hi?u chi ti?t d? án :Chung c? Dream Center Home
haiphatgroup1112017
Player
 
Posts: 1
Joined: Mon Apr 17, 2017 2:17 pm

Postby tiviboxgiare on Thu May 04, 2017 3:09 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron