Phan Mem Bao Co

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Phan Mem Bao Co

Postby cuocbanh7 on Sat Apr 01, 2017 9:13 pm

» Gi?i thi?u : Ch?c n?ng c?a Ph?n M?m Bào C? là t? ??ng l?y Commision ( buôn c?). Phan Mem Bao co, chuyên nghi?p dùng bào c?, hoàn toàn t? ??ng dành cho 2 m?ng: bong88, sbobet...
- Ph?n m?m t? ??ng dò tìm giá c?a 2 t? l? kèo khác nhau, ?? t? ??ng ??t bet chính xác theo cài ??t, gi?m tai n?n trong vi?c bào c? bu?n COM t?i m?c th?p nh?t.
- Ph?n m?m có th? tùy ch?n c??c theo các lo?i (1 giá và 2 giá) nh? mong mu?n:
- C??c Over / Under và Handicap.
- C??c theo gi?i ??u.


DT: 0938 331 681 (Tr??ng)
Web: http://www.baocobuoncom.com
cuocbanh7
Player
 
Posts: 2
Joined: Fri Mar 31, 2017 2:52 am

Postby tucomcongnghiep191 on Sat Apr 08, 2017 12:18 pm

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!

– phân ph?i Inox theo m?i m?u mã – giá r?!

* C? S? V?T CH?T: Máy móc ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.

-Là m?t doanh nghi?p uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c bán buôn, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, bàn ch?u r?a inox công nghi?p , ch?u r?a ??n công nghi?p t?i Vi?t Nam, chúng tôi hân h?nh ?em ??n cho quý khách hàng các s?n ph?m – d?ch v?:

– T? c?m công nghi?p – T? h?p c?m công nghi?p gas – T? c?m công nghi?p ?i?n – T? h?p c?m công nghi?p h?i

– Nh?p kh?u & cung c?p thi?t b? b?p công nghi?p, t? l?nh công nghi?p, lò n??ng, thi?t b? s? ch? th?c ph?m, thi?t b? bar cafe

– Thi?t k?, l?p ??t h? th?ng b?p công nghi?p, h? th?ng gas công nghi?p, qu?y bar

– Thi công h? th?ng gas trung tâm – công nghi?p, h? th?ng hút khói, h? th?ng thoát n??c, d?u m? cho khu b?p

– Thi công kho l?nh công nghi?p, kho th?c ph?m cho nhà hàng.

- bán l? các m?t hàng thi?t b? inox, b?p nhà hàng.

Bàn ch?u r?a công nghi?p giá r? :

Bàn ch?u r?a ?ôi công nghi?p:

Image

Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
?
?a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website:
inoxadong.comtucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby flytivibox on Mon Apr 10, 2017 8:30 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Android TV Box VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Smart TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Android Box Tivi VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m Android TV Box VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
flytivibox
Player
 
Posts: 7
Joined: Mon Jan 09, 2017 3:43 pm

Postby myphamhanquoc1992 on Tue Apr 11, 2017 6:57 pm

[b]?I?U GÌ KHI?N B?N MONG MU?N S? H?U M?T S?N PH?M KEM D??NG TR?NG DA M?T T?T bây ch?? ?Ó CÓ PH?I LÀ M?T LO?I KEM GIÚP B?N:[/b]

[size=5][b]Xem s?n ph?m: [/b]https://goo.gl/OFmDHP
[/size]
- T? tin di?n váy áo g?i c?m ?? h? làn da tr?ng h?ng, không t? v?t?

- tr? thành quý phái, qua v?i b?t kì tông màu nào c?a váy áo và xu?t hi?n ? b?t kì n?i ?âu?

- Th?a mái sánh b??c cùng "n?a kia" trong ánh nhìn hâm m? xung quanh?

- thu hút s? ?? ý, t?ng nhi?u nh?p công vi?c và th?ng ti?n trong s? nghi?p và tình duyên?

- Không ng?i khoe dáng trong nh?ng b? bikin nóng b?ng... Và r?t nhi?u lý do khác.

Image?Image?Image?MUA HÀNG : ?? L?I SDT + TÊN + ??A CH?
MÊ M?N NGAY T? L?N ??U S? D?NG
B?I TH??NG 200% - N?U HÀNG KÉM CH?T L??NG
? KI?M TRA TR??C KHI THANH TOÁN
Image? H? Tr?, Khuy?n Mãi: https://www.facebook.com/myphamhanquoctphcm/
Image? S? và L?, CTV: https://goo.gl/x5hw0E
Image? Hotline: 09.7575.1519Image

S? h?u làn da tr?ng ng?n là ?i?u mong mu?n c?a b?t k? ch? em nào.

[size=4]H?n c? ?i?u b?n ??i mong, nh?ng lo?i kem d??ng tr?ng da t?t hi?n gi? ???c các chuyên gia dung nhan hàng ??u bình ch?n d??i ?ây s? là ch?n l?c t?i ?u dành cho phái ??p, giúp ch? em s? h?u làn da tr?ng sáng tinh ranh.[/size]


- KEM D??NG TR?NG DA KBONE VIP T?T hi?n gi? - M? PH?M KBONE

Tiêu chí nào ?? xác ??nh các lo?i kem sau thu?c kem d??ng tr?ng da m?t t?t hi?n nay? Ngoài th??ng hi?u thì hi?u qu? c?a s?n ph?m và ph?n ?nh c?a ng??i tiêu dùng là th??c ?o hoàn h?o nh?t ?? xác ??nh lo?i kem b?n ?ang dùng có thu?c top kem tr?ng da t?t hi?n nay hay không. Xét trên nh?ng tiêu chí ?y, d??i ?ây là lo?i kem d??ng tr?ng da m?t kbone vip t?t hi?n ???c nhi?u ch? em ?àn bà ?a thích s? d?ng.

[size=4][b][color=#008000]KEM KBONE VIP ?EN D??NG TR?NG DA TR? M?N CAO C?P[/color][/size][/b]

Image

Kem kbone vip ?? cho b?n làn da tr?ngImage


- ACNE MELASMA FACE CREAM (15 gram main cream)[size=4]KEM KBONE VIP D??NG DA D?NG L?NG DÙNG CHO bít t?t CÁC LO?I DA, ??T BI?T ?n nh?p V?I DA NH?N, DA H?N H?P DO CH?A CÁC THÀNH PH?N HÚT D?U VÀ NG?N NG?A TI?T D?U NÊN KHI THOA KEM M?T B?N V?N KHÔ THOÁNG VÀ R?T M?N MÀNG.[/size]

Kem ???c dùng thay th? kem lót ?i?m trang, ch? c?n ph? thêm m?t l?p BB CREAM ZOLEY không chì không ch?t ph?n khi ra ngoài ( có ch?ng n?ng SPF30+ ) là da b?n ?ã m?n màng và tr?ng sáng r?i![size=4][b]– CÔNG D?NG C?A KEM KBONE VIP ?? D??NG TR?NG DA TR? M?N (*)[/size][/b]


 • V?i Tinh Ch?t H?t ??u siêu ng?a m?n, y?n m?ch cùng các lo?i Vitamin, th?o d??c có tác d?ng làm gi?m ch?t nh?n, kháng viêm, di?t khu?n & lo?i b? c?i m?n…
 • Thành ph?n Ng?c Trai thiên nhiên, giúp se khít l? chân lông giúp cho da b?n m?n màng & tr?ng h?ng t? nhiên h?n.
  • Làm m? các v?t thâm do m?n ?? l?i.
  • C?i thi?n ?? có 1 làn da tr?ng sáng giúp b?n T? tin h?n.
   Image S? ki?t h?p hoàn h?o gi?a các tinh ch?t d??ng da thiên nhiên, ch?ng n?ng, ?i?m trang, che t?i l?i, khi s? d?ng s? mang l?i cho ng??i dùng nh?ng tác d?ng tuy?t v?i và n?i tr?i sau:   Image Ho?t ch?t trong Cam Th?o trong kem kbone vip có tác d?ng làm da tr?ng sáng, gi?m v?t thâm, ??y lùi s?c t? ?en, cung c?p dinh d??ng, nuôi d??ng làn da. Có kh? n?ng ki?m soát ch?t nh?n hi?u qu?, giúp da ng?p tràn sinh khí. Kem có ?? ch?ng n?ng 30 SPF có th? tho?i mái ?i n?ng và ??t bi?t Firming White Face Cream có ?? che ph? r?t cao giúp khi thoa s?n ph?m lên da m?n, che khuy?t ?i?m và t?o 1 l?p n?n tót v?i
   Image[b]Image [/b]Cung c?p ?? ?m c?p thi?t cho da, không b? khô và bong tróc, se khít l? chân lông, tái hi?n da. Make-up nh?, t?o m?t l?p n?n trang ?i?m v?a ph?i, h?ng hào và d??ng sâu t? bên trong.ImageImage Nuôi d??ng và duy trì làn da tr?ng cho da tr?ng h?ng và kh?e m?nh, giúp làn da m?n màng, v?i tông màu ??u ??n, khoác . Image Image
   Image??c bi?t là không b? ph? thu?c vào s?n ph?m . Khi s? d?ng s?n ph?m da m?t c?a b?n s? tr?ng sáng lên d?n m?t cách thiên nhiên, gi?m d?n các v?t s?m xu?t hi?n trên da và ng?n ng?a chúng quay tr? l?i.

   Image ngo?i gi? m? ph?m kbone vip còn có mùi th?m d? ch?u, kem th?m ??u vào da nuôi d??ng da, t?o m?t l?p b?o v? r?t m?n và ??p cho da.

   ImageKem kbone vip ????c S?? Y Tê? TP.Hô? Chi? Minh câ?p phe?p l?u ha?nh trên toa?n quô?c.


   Image Image

   – THÀNH PH?N C?A KEM KBONE VIP - M? PH?M KBONE

   Tocopheryl Acetate, Vaseline, Betaine Salicylate, Phaseolus Radiatus Seed Extract, Colloidal Oatmeal, Parfum, Pearl Extract,..   – dùng KBONE VIP ?ÚNG CÁCH
   • Ch?ng n?ng SPF 30+ b?o v? da tr??c ánh n?ng ác.
   • R?a m?t th?t s?ch cùng KBONE CLEANSER
 • Bôi m?t l??ng kem v?a ?? lên da và massage th?t nh? nhõm.


  Image


  [center]Khách hàng ?ã nói gì ( * )[/center][center] [/center]ImageImage Image

  ImageImage
  ??c bi?t, ch? trong th?i gian ng?n My? Phâ?m Kbone ?ã nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng uy tín nh? : Hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao , cúp vàng s?n ph?m vì s?c kho? c?ng ??ng...


  Image
  Image Image Image
 • Bên c?nh ?ó ?? tránh vi?c khách hàng dùng hàng gi? , hàng nhái kém ch?t l??ng cty chúng tôi ?ã ?ang ký và ??a vào s? d?ng tem ch?ng hàng gi? v?i mã v?ch do b? công an c?p Image[center]HÃY N?M B?T NGAY nh?p tót v?i NÀY
  Image Image Image
  [/center][center]GIÁ BÁN : 800.000 VN? ( Lo?i 15gr )[/center][center]?U ?ÃI GI?M NGAY CH? CÒN 400.000 ? ngay hôm nay (h? 15gr)[/center][center]??c bi?t : mua 3 h?p còn 380.000? , mua trên 5 h?p còn 370.000?[/center][center] [/center]
myphamhanquoc1992
Player
 
Posts: 6
Joined: Tue Apr 11, 2017 2:21 pm

Postby tnkvrbox on Tue Apr 25, 2017 7:25 pm

Gi? ?ây, Smart TV Box - thi?t b? bi?n TV th??ng thành TV thông minh (Smart TV) ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i chúng ta. Nó có nhi?m v? thay th? máy tính ?? th?c hi?n nh?ng vi?c mà TV thông th??ng không th? làm, ví d? nh? duy?t web, xem video theo yêu c?u, xem phim, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game v.v...

Hôm nay Hieuhien.vn xin gi?i thi?u s?n ph?m T95X là chi?c Android Box TV nên mua nh?t trong kho?ng giá d??i 1 tri?u r??i vào th?i gian này, 4 lý do d??i ?ây s? cho b?n th?y:

Android TV Box T95X ???c trang b? dòng chip Amlogic S905X

Chipset Amlogic S905X Quadcore hi?n ???c ?ánh giá là dòng chip t?t nh?t hi?n nay dành cho các Android TV Box thu?c phân khúc t?m trung và giá r?. ?ây là chip x? lý có hi?u n?ng cao, ho?t ??ng ?n ??nh và ??c bi?t có th? gi?i mã ?a d?ng các ??nh d?ng d? li?u khác nhau, ??ng th?i nó c?ng là b? vi x? lý mang ??n ch?t l??ng hình ?nh c?c ??p.

Image

Smart TV Box T95X s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow

Gi?ng các Smart TV Box m?i ra m?t th?i gian này thì T95X c?ng ???c tích h?p firmware trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 6.0. So v?i nhi?u m?u Android Box khác cùng giá ti?n nh?ng có h? ?i?u hành c? h?n thì T95X ch?y ?ng d?ng m??t h?n h?n. ?ây c?ng là ?i?u ?áng khen trên chi?c T95X vì nhà s?n xu?t ?ã r?t chú tr?ng vào h? th?ng ph?n m?m c?a s?n ph?m. C?ng vì th? mà T95X ?áp ?ng ???c ?a d?ng các ?ng d?ng gi?i trí h?n.

Android Box TV T95X có giao di?n menu thân thi?n

S? s?p x?p b? c?c trên menu c?a Android TV Box T95X th?c s? r?t khoa h?c và h?p lý. Nh?ng m?ng bi?u t??ng l?n và rõ ràng giúp cho ng??i s? d?ng d? dàng phân bi?t và thao tác h?n. Nó c?ng ???c ?ánh giá là d? dùng cho c? nh?ng ng??i già.

Image

Android Box Tivi T95X ?áp ?ng cao kh? n?ng xem phim

V?i c?u hình m?nh m?, kh? n?ng gi?i mã cao và ?áp ?ng hình ?nh ??p, âm thanh chu?n thì T95X là m?t Android Box Tivi giá r? r?t ?áng mua dành cho các tín ?? c?a phim ?nh. K? c? nh?ng tín ?? game online c?ng có th? l?a ch?n T95X vì hi?u su?t r?t cao c?a nó.

S?n ph?m TV Box T95X chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tnkvrbox
Player
 
Posts: 37
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby tnkvrbox on Wed Apr 26, 2017 1:55 pm

??u n?m 2017 hãng VIBOX ?ã tung ra th? tr??ng dòng Smart TV Box VIBOX V2 Pro ? phân khúc giá r? nh?ng c?u hình l?i vô cùng ma?nh m?. Bên c?nh ?ó VIBOX V2 Pro còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích khác mà trên các s?n ph?m khác không có.

N?i ti?p s? thành công c?a VIBOX V5 Pro, s?n ph?m VIBOX V2 Pro s? là s?n ph?m có ch?t l??ng ph?n c?ng và ph?n m?m r?t ?u Vi?t, t? tin ?ánh b?i các dòng Android TV Box ch? Tàu có c?u hình và giá thành g?p ?ôi trên th? tr??ng. Android TV Box VIBOX V2 Pro x?ng ?áng ???c m?nh danh "s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t dành cho ng??i Vi?t".

Image

Nh?ng tính n?ng n?i b?t trên Android TV Box VIBOX V2 Pro

? VIBOX V2 Pro có giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng, g?n g?i và thân thi?n v?i ng??i dùng

? Xem TV online v?i nhi?u kênh truy?n hình trong n??c và qu?c t?, bao g?m c? các kênh HD

? Xem phim chu?n HD online v?i hàng ngàn b? phim liên t?c c?p nh?t

? Hát karaoke online HD v?i hình ?nh và âm thanh ch?t l??ng cao

? Xem Phim HD t? ? c?ng g?n ngoài h? tr? m?i ??nh d?ng Video, x? lý c? ??nh d?ng ??a Blu-ray ISO

? T?ng kh? n?ng t? duy, sáng t?o c?a tr? b?ng nh?ng ?ng d?ng v?a ch?i v?a h?c vô cùng b? ích

? L??t web, ??c báo online, Facebook, Youtube, Zing MP3, ch?i game m??t mà

? H?c ti?ng anh c?ng nh? nhi?u ?ng d?ng h?c t?p khác dành cho con cái, b? m?.

? Kêt n?i Video call trong n??c, qu?c t? MI?N PHÍ b?ng Skype, Zalo, Viber…

? VIBOX V2 h? tr? các dòng TV c? nh?ng TV LCD và CRT ??i c? v?i c?ng ra AV

? V?i kho ?ng d?ng kh?ng l? t? CH Play b?n có th? t?i b?t kì ?ng d?ng b?n yêu thích

S?n ph?m TV Box VIBOX V2 Pro chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
tnkvrbox
Player
 
Posts: 37
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm

Postby kinhvrh2 on Wed Apr 26, 2017 2:49 pm

Egreat là m?t công ty chuyên s?n xu?t các thi?t b? nghe nhìn nh?: Set-top box, ??u phát HD, Android TV Box và Mini PC. Sau m?t th?i gian im h?i l?ng ti?ng, th??ng hi?u này ?ã tr? l?i v?i s?n ph?m TV Box Egreat A5. S?n ph?m này t? ra n?i tr?i so v?i các Android TV Box khác nh? kh? n?ng ch?i phim Blu-ray có menu, h? tr? phim 3D và trình ch?i phim chuyên d?ng.

Android TV Box Egreat A5 có thi?t k? thân máy b?ng kim lo?i làm b?t lên s? m?nh m?, ??ng th?i ???c trang b? ??y ?? c?ng k?t n?i (SATA, AV, Optical, USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0, SD card Slot). Màn hình LED hi?n th? r?t nhi?u thông tin khi thi?t b? ho?t ??ng.

Image

Thông s? k? thu?t Android TV Box Egreat A5

- CPU: HiSilicon Hi3798CV200 Quad Core 64bit Cortex A53

- GPU: Mail-720 Quad Core

- RAM: 2GB DDR3

- B? nh? trong: 8GB

- H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop

- H? tr? c?ng AV, SATA, USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0

- H? tr? xem 4K60 Ultra-HD, 3D Bluray ISO, 7.1 HD-Audio

??u phát 4K Egreat A5 ???c trang b? chipset HiSilicon Hi3798C V200. Chipset này cung c?p công ngh? gi?i mã video HEVC/VP9 4Kp60 th? h? m?i nh?t v?i kh? n?ng HDR 10 ?? cung c?p ph?m vi màu s?c r?ng h?n và ?? t??ng ph?n r?ng l?n h?n cho m?t tr?i nghi?m nâng cao khi xem.

Image

S?n ph?m Android Box Egreat A5 chính hãng hi?n ?ang ???c bán và phân ph?i t?i h? th?ng Hieuhien.vn v?i ch? ?? b?o hành 12 tháng 1 ??i 1. Quý khách có nhu c?u mua hàng xin vui lòng g?i hotline 0866.761.013 - 0918.778.013 ?? ???c t? v?n và h? tr?.
kinhvrh2
Player
 
Posts: 13
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:42 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Wed May 24, 2017 2:09 pm

Công Ty C? Ph?n Thép Á ?ông!

– s?n xu?t Inox theo m?i m?u mã – giá r?!

* C? S? V?T CH?T: Trang thi?t b? ??y ?? nên thi?t b? c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.

-Là m?t công ty uy tín & có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c bán buôn, thi?t k?, thi công thi?t b? b?p công nghi?p, thi?t b? qu?y Bar cho nhi?u nhà hàng, tr??ng h?c, b?p ?n công nghi?p, bàn ch?u r?a inox công nghi?p , ch?u r?a ??n công nghi?p t?i Vi?t Nam, chúng tôi hân h?nh ?em ??n cho quý khách hàng các s?n ph?m – d?ch v?:

– T? c?m công nghi?p – T? n?u c?m công nghi?p gas – T? n?u c?m công nghi?p ?i?n – T? c?m công nghi?p h?i

– Nh?p kh?u & cung c?p thi?t b? b?p công nghi?p, t? l?nh công nghi?p, lò n??ng, thi?t b? s? ch? th?c ph?m, thi?t b? bar cafe

– Thi?t k?, l?p ??t h? th?ng b?p công nghi?p, h? th?ng gas công nghi?p, qu?y bar

– Thi công h? th?ng gas trung tâm – công nghi?p, h? th?ng hút khói, h? th?ng thoát n??c, d?u m? cho khu b?p

– Thi công kho l?nh công nghi?p, kho th?c ph?m cho nhà hàng.

- phân ph?i các m?t hàng b?p á công nghi?p, b?p khách s?n.

Bàn ch?u r?a công nghi?p giá r? :

Bàn ch?u r?a ?ôi công nghi?p:

Image

Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
?
?a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website:
inoxadong.comtucomgiare.com
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tiviboxgiare on Fri Jun 02, 2017 1:06 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby kinhvrgiare9 on Fri Jun 02, 2017 3:19 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
B? s?n ph?m VIBOX V2 Pro

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

Image

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron