bán nokia 8800 anakin gold , nokia 8800 sicoroc giá 3,9tr gi

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

bán nokia 8800 anakin gold , nokia 8800 sicoroc giá 3,9tr gi

Postby hongchau5 on Sat May 20, 2017 3:27 pm

[center]SHOP HANOIGIARE.COM CHUYÊN PHÂN PH?I CÁC LO?I ?I?N THO?I C? CHÍNH HÃNG GIÁ R?
GIAO HÀNG THU TI?N T?N N?I TRÊN TOÀN QU?C
ANH EM ? HÀ N?I CÓ TH? QUA TR?C TI?P ??A CH? C?A HÀNG ?? XEM MÁY
?/C: 77 ???NG TRUNG V?N - THANH XUÂN - HÀ N?I
?T : 090.2277.552 - 0979.013.387 - ZALO : 0902277552
[color=#b30059]?? XEM ??Y ?? SP M?I NG??I TRUY C?P
WEBSITE : HANOIGIARE.COM[/color]
********************************************************
GIÁ MÁY C?P NH?T M?I NH?T GIÁ MÁY SHOP C?P NH?T LIÊN T?C T?I WEBSITE NÊN ANH EM VÀO WEBSITE ?? XEM CHI TI?T VÀ CHÍNH XÁC NH?T GIÚP EM NHÉ[/center][center]NOKIA 8800 ANAKIN : GIÁ 3.900.000 VN?[/center][center]Image[/center][center]NOKIA 8800 SICROCO : GIÁ 4.800.000 VN?[/center][center]Image[/center][center]NOKIA 8800 6700: GIÁ 2.400.000 VN?[/center][center]Image[/center][center]NOKIA 8600 LUNA : GIÁ 2.500.000 VN?[/center][center]Image[/center]
hongchau5
Player
 
Posts: 1
Joined: Thu Dec 22, 2016 5:38 pm

Postby tiviboxgiare on Sun Aug 13, 2017 11:57 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Smart TV Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Smart TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 77
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby kinhvrgiare9 on Wed Aug 30, 2017 2:14 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Smart TV Box t?i website www Hieuhien.vn
kinhvrgiare9
Player
 
Posts: 32
Joined: Mon Jan 09, 2017 8:00 pm

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 3:47 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Tue Sep 26, 2017 10:53 pm

[center]M?U ?NH TUY?T ??P L? KHE NH?Y C?M[/center][center][/center][center][url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-dinh-duong-chum-ngay-giup-con-het-bieng-an-het-tao-bon-con-tang-can-deu-2534916/#post37765365]Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image[/url][/center]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Sat Sep 30, 2017 2:49 pm

[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-chum-ngay-itp-pharma-giup-tre-them-an-tang-can-tang-suc-de-khang-2534916/][size=4]C?M QUAY TAY D??I M?I HÌNH TH?C ^^
[/size]

----------------------------------Image[/url]

[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-chum-ngay-itp-pharma-giup-tre-them-an-tang-can-tang-suc-de-khang-2534916/]Image

ImageImageImage

ImageImage

ImageImageImage[/url]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Sat Sep 30, 2017 8:17 pm

C?M DINH D??NG CHÙM NGÂY = GI?I PHÁP CHO TR? BI?NG ?N - TÁO BÓN - HAY ?M V?T.
C?m chùm ngây giúp Con b?n h?t bi?ng ?n.
C?m chùm ngây giúp Con b?n h?t táo bón
C?m chùm ngâygiúp Con b?n h?t ?m v?t
Image???? Con b?n bi?ng ?n Image?
Image???? Con b?n táo bón Image?
Image???? Con b?n hay ?m v?t Image?
??ng lo Image?? Vì gi? ?ã có [color=#4267B2]#C?m_chùm_ngây[/color]
----
#C?m_chùm_ngây ???c s?n xu?t d?a trên:
Image????Nghiên c?u c?a H?c vi?n nông nghi?p Vi?t Nam
Image????Bí quy?t ?úc k?t t? 40 n?m nghiên c?u và s?n xu?t d??c li?u
Image????Ngu?n nguyên li?u chùm ngây s?ch 100%
Image????Image???? Ch? v?i 0,5 -1 thìa café/ngày, c?m dinh d??ng chùm ngây 100% nguyên ch?t ?ã b? sung dinh d??ng giúp cho:
Image?[color=#4267B2]#h?t_bi?ng_?n[/color][color=#4267B2]#h?t_táo_bón[/color][color=#4267B2]#h?t_?m_v?t[/color]
Image?M? sau sinh: [color=#4267B2]#t?ng_ti?t_s?a[/color][color=#4267B2]#ph?c_h?i_s?c_kh?e[/color]
Image?Ng??i [color=#4267B2]#suy_nh??c_c?_th?[/color]
Image?Ng??i ?n kiêng do: [color=#4267B2]#Ti?u_???ng[/color][color=#4267B2]#M?_máu_cao[/color][color=#4267B2]#Huy?t_áp_cao[/color][color=#4267B2]#?n_chay[/color]

Image[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/links.php?url=http://comchumngayitp.com/vi/63/1/COM-DINH-DUONG-CHUM-NGAY-LOAI-20G.html]

Image[/url]

Image

Image

Image

Image---- C?m chùm ngây, com chum ngay, c?m dinh d??ng chùm ngây, com dinh duong chum ngay, giá c?m chùm ngây, mua c?m chùm ngây ? ?âu, c?m chùm ngây ?n nh? th? nào, c?m chùm ngây ?n có t?t không, C?m chùm ngây ?n có tác d?ng gì, C?m chùm ngây và công d?ng, C?m chùm ngây và tác d?ng, C?m chùm ngây và tác d?ng c?a nó, C?m chùm ngây và tác d?ng th?n k?, C?m chùm ngây hình ?nh, ?nh c?m chùm ngây, ?nh c?a c?m chùm ngây, hình ?nh c?a c?m chùm ngây, hình ?nh v? c?m chùm ngây, hình ?nh cho c?m chùm ngây, c?m chùm ngây bán ? ?âu hà n?i, cây chùm ngây m?c ? ?âu, cây chùm ngây n?u món gì, cây chùm ngây ngâm r??u, cây chùm ngây ch?a b?nh gì, cây chùm ngây tr?ng nh? th? nào, cây chùm ngây làm ??p, cây chùm ngây ch?a b?nh ti?u ???ng, cây chùm ngây ra hoa, cây chùm ngây có ?n ???c không, cây chùm ngây bà b?u ?n ???c không, cây chùm ngây cho tr? ?n, cây chùm ngây cho tr? ?n d?m, cây chùm ngây là gì, c?m chùm ngây ?à n?ng, c?m chùm ngây hà n?i, c?m chùm ngây ?à l?t, c?m chùm ngây t?i ?à n?ng, c?m chùm ngây t?i hà n?i, mua c?m chùm ngây hà n?i, c?m chùm ngây ? h?i d??ng, c?m chùm ngây cách s? d?ng, cây chùm ngây có ? ?âu, cây chùm ngây có t?t không, cây chùm ngây ch?a ung th?, cây chùm ngây có công d?ng gì, cây chùm ngây có ??c không, cây chùm ngây có th?t s? t?t, c?m chùm ngây thanh hóa, cây chùm ngây ?? làm gì, c?m chùm ngây ??p da, cây chùm ngây làm ??p da, cây chùm ngây dùng ?? làm gì, c?m chùm ngây dinh d??ng, cây chùm ngây d? tr?ng không, cây chùm ngây tác d?ng, cây chùm ngây công d?ng, c?m chùm ngây v?i tr? em, c?m dinh d??ng chùm ngây cho tr? em, c?m chùm ngây youtube, cây chùm ngây tr? nám, cây chùm ngây tr? m?n, cây chùm ngây có ngâm r??u ???c không, r? cây chùm ngây, cây rau chùm ngây, cây rau chùm ngây có tác d?ng gì, hi?u qu? c?a c?m chùm ngây, cây chùm ngây v?i ph? n? sau sinh, cây chùm ngây làm m? ph?m, cây chùm ngây tác d?ng ph?, thành ph?n cây chùm ngây, s?n ph?m cây chùm ngây, c?m chùm ngây giá bao nhiêu, cây chùm ngây gi?ng hà n?i, cây chùm ngây webtretho, c?m chùm ngây và s?c kh?e, cây chùm ngây h? huy?t áp, cây chùm ngây thanh hóa, cây chùm ngây có t?t ko, xem cây chùm ngây, xu?t x? cây chùm ngây, tr?ng cây chùm ngây trong thùng x?p, tr?ng cây chùm ngây trong h?p x?p, chi?t xu?t cây chùm ngây, cây chùm ngây và cách ch? bi?n, cây chùm ngây v?i bà b?u, cây chùm ngây vi?t nam, cây chùm ngây vàng lá, cây chùm ngây v?ng tàu, cây chùm ngây là cây gì, cây chùm ngây làm tr? tiêu, cây chùm ngây làm thu?c, cây chùm ngây l?c n??c, cây chùm ngây l?n, cây chùm ngây mua ? ?âu, cây chùm ngây moringa, c?m chùm ngây moringa, cây chùm ngây có m?y lo?i, cây chùm ngây ung th?, cây chùm ngây ch?a b?nh ung th?, cây chùm ngây n?u n??c u?ng, tr?ng cây chùm ngây t? h?t, u?ng cây chùm ngây có tác d?ng gì, cách u?ng cây chùm ngây, cây chùm ngây ? hà n?i, cây chùm ngây ? thái nguyên, cây chùm ngây n?u canh, cây chùm ngây nh? th? nào, cây chùm ngây n?u cháo cho bé, cây chùm ngây n?u b?t cho tr?, cây chùm ngây ngh? an, cây chùm ngây nguy?n lân d?ng, cây chùm ngây ng?a thai, d? án cây chùm ngây, d? án tr?ng cây chùm ngây, cây chùm ngây và cách s? d?ng, cây chùm ngây l?i và h?i, thân cây chùm ngây ?? làm gì, cây chùm ngây l?i ích, cây chùm ngây có l?i ích gì, l?i ích c?a cây chùm ngây, l?i ích t? cây chùm ngây, cây chùm ngây có tr?ng b?ng cành ???c không, cây chùm ngây có t?t cho bà b?u, cây chùm ngây có tác d?ng, cây chùm ngây có tác h?i gì, cây chùm ngây thu?c h? gì, ??m cây chùm ngây, cách ??ng cây chùm ngây, ??m tr?ng cây chùm ngây, cách ??m h?t cây chùm ngây, cách ??m m?m cây chùm ngây, ?ng d?ng cây chùm ngây, ý ngh?a cây chùm ngây
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Sun Oct 01, 2017 2:21 pm


C?M DINH D??NG CHÙM NGÂY 100%
C?m dinh d??ng Chùm ngây 100% là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a b?t và d?ch chi?t các b? ph?n tr?ng ?i?m c?a Chùm ngâyImage????Image????Image????, ??m b?o gi? l?i toàn v?n nh?ng d??ng ch?t quý giá t? t? nhiênImage????Image????Image????.
Image???? S?n ph?m b? sung dinh d??ng t?t cho: [color=#4267B2]#Tr?_bi?ng_?n[/color], [color=#4267B2]#?m_v?t[/color], [color=#4267B2]#b?_táo_bón_dài_ngày[/color]; [color=#4267B2]#Ng??i_b?_suy_nh??c_c?_th?[/color]; [color=#4267B2]#Giúp_t?ng_ti?t_s?a[/color] cho [color=#4267B2]#ph?_n?_sau_sinh[/color]; [color=#4267B2]#Ng??i_?n_kiêng[/color] do: [color=#4267B2]#ti?u_???ng[/color], [color=#4267B2]#m?_máu_cao[/color], [color=#4267B2]#huy?t_áp_cao[/color][color=#4267B2]#ng??i_?n_chay[/color].
Image???? Công d?ng:
Image?Image?Image? ??i v?i [color=#4267B2]#ng??i_táo_bón[/color]: Protein th?c v?t trong C?m cung c?p các axit amin thi?t y?u làm nhiên li?u cho các ho?t ??ng tiêu hóa và h?p thu ? ru?t. C? th?, histidine giúp t?ng ti?t d?ch tiêu hóa; Arginine ?i?u hòa tu?n hoàn và tham gia b?o v? và s?a ch?a các t? bào t?n th??ng ? nhu mô ru?t; Valin, leucin, lysin c?i thi?n ch?c n?ng h?p thu và t?o c?m giác thèm ?n. Không ch? th?, ch?t x? Image????Image????Image? trong C?m là ch?t nhu?n tràng hi?u qu?, t?o môi tr??ng cho h? vi khu?n có l?i trong ???ng ru?t phát tri?n, làm m?m bã th?i. Ho?t ??ng t??ng h? gi?a acid amin trong protein và ch?t x? trong C?m giúp ng?n ng?a và ?i?u tr? táo bón hi?u qu?.
Image?Image?Image???i v?i #tr?_bi?ng_?nImage????Image????Image????: Acid amin và các vitamin trong C?m thúc ??y quá trình tiêu hóa th?c ?n thông qua ho?t ??ng c?a các enzyme, giúp bé tiêu hóa nhanh h?n và h?p thu t?t h?n. K?t h?p v?i kh? n?ng kích thích c?m giác thèm ?n c?a lysin, bé s? có nhu c?u l?n h?n v? n?ng l??ng và th?c ph?m, khi?n bé ?n nhi?u và ngon mi?ng h?n.
Image?Image?Image???i v?i [color=#4267B2]#ng??i_?m_v?t[/color]: Vitamin tham gia vào quá trình t?o và t?ng sinh kháng th?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Các kháng th? giúp tiêu di?t và lo?i tr? các tác nhân gây b?nh nh? vi khu?n, virus... S? l??ng kháng th? gia t?ng ??ng ngh?a v?i vi?c t?ng s?c ?? kháng c?a bé, h?n ch? t?i ?a ?m v?t.
Image?Image?Image???i v?i [color=#4267B2]#m?_sau_sinh[/color]Image????Image????Image????: C?m b? sung các vi ch?t thi?t y?u b? thi?u h?t sau quá trình mang thai, nh? magie, canxi, kali, s?t, phospho. ??c bi?t, valin trong C?m ho?t ??ng trong tuy?n s?a, t?ng c??ng trao ??i ch?t t? bào, giúp t?ng l??ng ti?t s?a và ch?t l??ng s?a.
Image?Image?Image???i v?i [color=#4267B2]#ng??i_suy_nh??c[/color] c? th?, và ng??i ?n kiêng do các b?nh lý (#ti?u_???ng, [color=#4267B2]#m?_máu[/color], #huy?t_áp_cao) và #ng??i_?n_chay: Do kh?u ph?n h?n ch?, c? th? th??ng m?t cân b?ng dinh d??ng và tr? nên suy nh??c. C?m chùm ngây là ngu?n b? sung protein, carbohydrate, lipid hi?u qu?, cân ??i ?? cung c?p n?ng l??ng cho c? th? ho?t ??ng. M?t khác, các vitamin và khoáng ch?t trong C?m tham gia vào quá trình ?ào th?i ch?t ??c trong gan, giúp c? th? cân b?ng, kh?e m?nh.
Image????Cách dùng: Nhai c?m tr?c ti?p v?i 1 chút n??c l?c.
Image??Tr? em dùng t?t nh?t b?ng cách tr?n c?m v?i b?t, súp ho?c cháo ?m (không ?un, n?u c?m v?i nhi?t ?? cao ?? ??m b?o dinh d??ng c?a s?n ph?m).
Image??Ng??i l?n: 1 - 2 thìa cà phê/ngày, chia 2 l?n, dùng tr??c b?a ?n. Tr? em < 10 tu?i dùng b?ng ½ ng??i l?n.
Image?Image? Chú ý: S? d?ng ??u hàng ngày m?i ??t t? 2 - 3 tháng ?? cho hi?u qu? t?t nh?t. Không s? d?ng cho ph? n? mang thai.
LH: 0971 902 886
WEB: https://comchumngayitp.com

ImageImageImage
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby thanh thanh on Wed Oct 04, 2017 10:38 pm

[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-chum-ngay-itp-pharma-giup-tre-them-an-tang-can-tang-suc-de-khang-2534916/][size=4]C?M QUAY TAY D??I M?I HÌNH TH?C ^^
[/size]

----------------------------------Image[/url]

[url=http://zaodich.webtretho.com/forum/f2484/com-chum-ngay-itp-pharma-giup-tre-them-an-tang-can-tang-suc-de-khang-2534916/]Image

ImageImageImage

ImageImage

ImageImageImage[/url]
thanh thanh
Player
 
Posts: 175
Joined: Tue Sep 26, 2017 2:30 am

Postby atcsatcs on Fri Oct 06, 2017 1:43 pm

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói giá r? Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Image

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? làm d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u vào, tình hình b? máy nhân s? ?? có ?ánh giá và ??a ra quy trình k? toán và h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n phí ph?n m?m k? toán n?u ký h?p ??ng d?ch v? k? toán thu? v?i ATCS). ??nh k?, ATCS s? c? cán b? ??n nh?n và bàn giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? hoàn thi?n các công vi?c k? toán.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n làm và theo dõi ki?m xoát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, làm ??n ?âu bàn giao và c?p nh?t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? và ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n.

Chi phí th?a thu?n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t ?u ?ãi các Doanh nghi?p, ??n v? m?i thành l?p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

Các công vi?c ATCS ??m nh?n th?c hi?n:

1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

Hàng tháng, quý ??u m?i k? s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn bài hàng n?m, L?p báo cáo thu? GTGT, t?m tính TNDN hàng tháng, quý g?i c? quan thu?, L?p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L?p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L?p báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.?2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u vào, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, H?ch toán và ghi s? sách các ch?ng t?, L?p và in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.?3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? và hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung và ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p làm vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.Liên h?:

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ??I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Email: mailto:ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNh?n D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Nh?n làm d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i thành l?p

Hà N?i B?c Ninh B?c Giang

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng english ho?c song ng? Vi?t-Anh cho các ??n v? n??c ngoài

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán
atcsatcs
Player
 
Posts: 42
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron