Thang nhôm rút ch? A AI56 (5.6m) 26.2.2018

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby thzfsdhdty on Thu Feb 14, 2019 1:06 pm

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
thzfsdhdty
Player
 
Posts: 313
Joined: Thu Jun 14, 2018 5:39 am

Demo logo ??p vãi lù mà ch? có 300k dc 3 cái

Postby thzfsdhdty on Sun Feb 24, 2019 1:48 am

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?pImage

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email mailto:hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

mailto:hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
thzfsdhdty
Player
 
Posts: 313
Joined: Thu Jun 14, 2018 5:39 am

Postby qwerty.seoer on Tue Feb 26, 2019 1:57 pm

Dây Th?t L?ng Cá S?u Giành Cho Nam DNS03 giá 999 ngàn

N?m trong t? ?? c?a m?i chàng trai kiên c? ch?ng th? thi?u m?t cái dây l?ng da v?a cá tính l?i v?a sang tr?ng. b?a nay, Bóp da bò nam VR360 mu?n gi?i thi?u ??n Các b?n lo?i s?n ph?m dây l?ng da cá s?u li?n DNS03 khôn cùng phong cách và sang tr?ng ?em l?i cho nh?ng chàng trai m?t ý t??ng riêng cho mình. c?ng ?ón xem chi ti?t c?a m?u dây l?ng này nó s? mang ???c nh?ng ?i?m t?t gì v??t tr?i nhé!
[center]Image[/center]
Ch?t li?u da cá s?u ???c s? d?ng là 1 trong các ch?t li?u v?i t?m giá m?c h?n h?n so mang các m?u da khác. B?i vì ch?t li?u này là m?t chi?c da h?t s?c sang tr?ng, quý hi h?u, nó còn tr?i qua ?a d?ng giai ?o?n thu?c ?? mang th? có ??n 1 t?m da v?a b?n ch?c, b?n màu. Thêm vào ?ó, t?m da ph?i th?t xu?t s?c, không m?c l?i. cái th?t l?ng ???c khi?n cho t? da cá s?u có 1 ?? b?n khôn xi?t trong kho?ng th?i gian dài và nó ?em ??n cho khách hàng m?t nét sang tr?ng, cá tính riêng và th? hi?n ???c s? ??ng c?p trong gu ?n m?c c?a mình.
[center]Image[/center]
1 m?u dây l?ng ???c dùng hoàn toàn b?ng ph?n ?ông ch?t li?u da th?t. vì th?, b?n s? h?u th? im tâm tiêu dùng mà không lo s?n ph?m x?y ra hi?n t??ng bong tróc nh? m?u da t?ng h?p. tuy nhiên, s? h?u m?t khóa ánh kim ??ng c?p cho chi?c th?t l?ng thêm ph?n ??p và tinh t? h?n lúc phái m?nh di?n trên ng??i. ?ây s? là 1 ý t??ng c?c k? hay cho các món quà mà b?n mang th? dành t?ng nh?ng ng??i nhà thi?t trong các d?p quan tr?ng. ??ng b? l? nhé!
[center]Image[/center]Hotline / Zalo / Viber: 0989208844
Showroom Trung Tâm Day dong ho da ca sau : 1352 Tr??ng Sa, P3, Tân Bình
Chi nhánh 2: 5 Ngõ 5 , Láng h?, Thành Công, Ba ?ình
Web site Cap da bo cho nam : https://tuidacasau.vn
qwerty.seoer
Player
 
Posts: 31
Joined: Thu Dec 20, 2018 4:09 pm

Postby dangtinraovattphcm on Thu Mar 14, 2019 11:32 pm

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
dangtinraovattphcm
Player
 
Posts: 39
Joined: Wed Nov 07, 2018 1:37 pm

Postby hupa2018 on Mon Mar 25, 2019 5:33 pm

Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát chuyên cung c?p bom dien chim xin chúc b?n buôn may bán ??t !
[center]

Image[/center]
Công ty TNHH SX – TM Hùng Phát
Hotline: 0938 344 566
Web site may bom nuoc gieng : hupa.com.vn
??a ch? : Lô J19 ???ng s? 6 khu công nghi?p H?i S?n xã ??c Hòa huy?n ??c Hòa Long An
hupa2018
Player
 
Posts: 93
Joined: Sat Sep 29, 2018 12:42 am

Postby trangtridamcuoi205 on Thu May 16, 2019 9:43 pm

Chu?n b? ?ám c??i v?i 21 ?i?u quan tr?ng sau cho cô dâu/ chú r?: gi?y hôn thú, rèn luy?n thân th?, ch?m sóc thân th?, danh sách khách m?i, các lo?i ph? ki?n ... xem thêm: https://violetwedding.net/chuan-bi-dam- ... n-lam.html
trangtridamcuoi205
Player
 
Posts: 27
Joined: Mon May 13, 2019 7:04 am

Postby chothueaidaicuoi205 on Thu Jun 06, 2019 11:26 pm

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
chothueaidaicuoi205
Player
 
Posts: 36
Joined: Sun May 12, 2019 2:00 am

Postby xzvhdghgdh on Thu Jun 13, 2019 10:21 pm

KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG S?C HANDMADE
Ý t??ng kinh doanh trang s?c handmade thành hi?n th?c sau khi ??c bài vi?t này

https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muo ... -thuc.html
xzvhdghgdh
Player
 
Posts: 23
Joined: Tue Sep 11, 2018 11:07 pm

Postby ngouydhnunb2 on Wed Aug 07, 2019 2:00 am

Ftruyen.com nói v? truy?n ngôn tình ng?n, truy?n xuyên không hot nh?t, truy?n ki?m hi?p hay nh?t, truyen hai huoc ng?n, truy?n tiên hi?p hot nh?t, truyen sac s?c, truy?n d? gi?i full, truyen dam my hot nh?t, truy?n tr?ng sinh hay nh?t, t?ng h?p truy?n teen, truy?n trinh thám hot nh?t, truy?n ti?u thuy?t ng?n, t?ng h?p truy?n s?ng,truyen cung dau ng?n, truy?n l?ch s? ng?n, truy?n ?o?n v?n hay nh?t, truyen khoa huyen full, truyen di nang full, truy?n m?t th? full, truyen dong nhan h?c ???ng, truy?n n? ph? h?c ???ng, truyen trong sinh hay nh?t, truy?n quân s? full, truy?n khác full, truyen vo hiep hot nh?t, truy?n bách h?p, truyen dien van, truyen teen ng?n, truy?n ph??ng tây s?c, truyen gia dau hay nh?t, t?ng h?p truy?n trinh thám, truy?n hi?n ??i hay nh?t, truy?n khoa ?o hot nh?t, truy?n thám hi?m ng?n, truyen viet nam h?c ???ng, truyen he hay nh?t, truyen dong phuong full thì vô vàn truy?n hay


Truy?n ??c:Truy?n Ngôn tình, Truy?n Xuyên không, Truy?n c? ??i, Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n ?ô th?, Truy?n Ki?m hi?pTruy?n audio:Truy?n ma, Truy?n ngôn tình, Truy?n Tiên Hi?p, Truy?n Huy?n Huy?n, Truy?n d? gi?i, Truy?n ki?m hi?pTruy?n tranh:Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Comedy, Truy?n tranh Romance, Truy?n tranh Adventure, Truy?n tranh Fantasy, Truy?n tranh Shounen, Truy?n tranh Drama, Truy?n tranh School Life, Truy?n tranh SupernaturalGame vui:b?n súng, ?ua xe, th?i trang, phiêu l?u, Chi?n Thu?t, ??i Kháng, nh?p vai, phòng th?, n?u ?n
TRUY?N ??C NHI?U NH?T
Image
B?n Báo Cáo Tình Yêu
Tác gi?: ?an Phi Tuy?tTh? lo?i: Truy?n hài h??cXem ngayImage
Daddy Khoa K? Võ ??o Quán
Tác gi?: Nh?t M?ng K? Thiên ThuTh? lo?i: Truy?n Huy?n huy?nXem ngayImage
Chí Tôn
Tác gi?: C? Chân NhânTh? lo?i: Truy?n Ngôn tìnhXem ngayImage
Ng?o Th? ?an Th?n
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i: Truy?n Tiên hi?pXem ngay
TRUY?N VIP M?I
Image
B?n Báo Cáo Tình Yêu
Image
Daddy Khoa K? Võ ??o Quán
Image
Chí Tôn
Image
Ng?o Th? ?an Th?n
Image
Usotsuki Boyfriend – Truy?n tranh
Image
N?i Trái Tim Tr? V?
Image
Thích
Image
B?y b?y b?n chín

TRUY?N HOT TRONG NGÀY

Cu?ng Tà Tuy?t ??n
Truy?n Ki?m hi?p
Chàng Trai Nhà Bên
Truy?n hài h??c
V? Tr??c Ch?a Quá H?n
Truy?n Ngôn tình
V? Bí ?n Chú Chim B? Câu Hai Ngón
Truy?n Ngôn tình, Truy?n ti?u thuy?t
M?c ?ích anh ??n Trái ??t này là? – Truy?n tranh
,
Game ??i Náo Long Cung – Game b?n súng
Game b?n súng
Duyên Truy?n Ki?p
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Ki?m hi?p, Truy?n Tiên hi?p
V? Yêu À! Em Là C?a Tôi!
Truy?n Ngôn tình
TRUY?N M?I C?P NH?T
Image
Free! dj – Seishun Melancholy One Day – Truy?n tranh
Image
N? ??c Công Xuyên Thành N? Ph?
Image
N?m L?y Tay Em
Image
Game ?i?p viên 007 – Game b?n súng
Image
Chúng Ta M?t Nhà ??u Là Qu? Hút Máu
Image
Th?u th? toàn n?ng
Image
Hana Yori Dango – Truy?n tranh
Image
Em Là Ai?

TRUY?N TRANH XEM NHI?U NH?T
Image
Doryoku Shisugita Sekai Saikyou No Butouka Wa, Mahou Sekai Woyoyuu De Ikinuku – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
SuKi Ni Naranai Yo, Senpai – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
Yubikiri Hime – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngayImage
7’S-SEVENTHS – Truy?n Tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?tTh? lo?i:Xem ngay
TRUY?N TRANH VIP M?I
Image
Doryoku Shisugita Sekai Saikyou No Butouka Wa, Mahou Sekai Woyoyuu De Ikinuku – Truy?n tranh
Image
SuKi Ni Naranai Yo, Senpai – Truy?n tranh
Image
Yubikiri Hime – Truy?n tranh
Image
7’S-SEVENTHS – Truy?n tranh
Image
Kyu Kyu Cute! – Truy?n tranh
Image
Tuy?t Th? Vô Song 2 – Truy?n tranh
Image
Siêu Nhân Mì ?n Li?n – Truy?n tranh
Image
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau – Truy?n tranh

TRUY?N TRANH HOT TRONG NGÀY

Doryoku Shisugita Sekai Saikyou No Butouka Wa, Mahou Sekai Woyoyuu De Ikinuku – Truy?n tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Adventure, Truy?n tranh Fantasy
SuKi Ni Naranai Yo, Senpai – Truy?n tranh
Truy?n tranh Comedy, Truy?n tranh Tragedy, Truy?n tranh Romance
Yubikiri Hime – Truy?n tranh
Truy?n tranh Drama, Truy?n tranh Mystery, Truy?n tranh Horror
7’S-SEVENTHS – Truy?n tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Drama, Truy?n tranh Mystery
Kyu Kyu Cute! – Truy?n tranh
,
Tuy?t Th? Vô Song 2 – Truy?n tranh
Truy?n tranh Martial Arts, Truy?n tranh Manhua, Truy?n tranh Historical
Siêu Nhân Mì ?n Li?n – Truy?n tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Comedy, Truy?n tranh Shounen
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau – Truy?n tranh
Truy?n tranh Fantasy, Truy?n tranh
ngouydhnunb2
Player
 
Posts: 6
Joined: Wed Jul 03, 2019 6:38 pm

Postby vanphong11021 on Fri Dec 27, 2019 12:31 am

Ph?ng bô xe máy là tai n?n r?t th??ng g?p. Do không ???c x? trí ?úng ngay t? ??u nên có nhi?u b?nh nhân ph?ng bô xe máy b? ho?i t? da ph?i m? c?t l?c ghép da http://www.kemtriseo.com/cach-so-cuu-tr ... p-tuc.html
vanphong11021
Player
 
Posts: 13
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

PreviousNext

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron