spam tin link back

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

spam tin link back

Postby sapmtinnhan on Wed Jun 27, 2018 5:25 am

Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910

Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910

Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910

sexxy girrl video sex [url=http://shopbongbay.com/]sexyvideo
[/url]
Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910


Sex, porn, casino, video, game, funny, sexy , sexpamgambing, medicine…. Xvideos, javhihi, hdzog, vjav, phim sexS? d?ng video, clip sex, [url=http://www.intrangia.com/trang-chu.html]phim khiêu dâm

1
[/url]23456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910123456789101191011910119101191011910
sapmtinnhan
Player
 
Posts: 6
Joined: Tue Jun 26, 2018 6:33 pm

Postby lynan32812 on Wed Jun 27, 2018 2:34 pm

t?p h?p tinh hoa c?a chu?n s?ng m?i ???ng ??i, vinhomes thanh hoá là ch?n an c? ??ng c?p c?a c?ng ??ng th??ng l?u Thanh Hóa, n?i an c? c?a nh?ng con ng??i ??u tiên ???c tr?i nghi?m phong cách s?ng ?u vi?t và v?n minh chu?n Vinhomes:
- S?ng x?ng t?m t?i v? trí toàn m?.
- S?ng sang gi?a tinh hoa ki?n trúc Châu Âu.
- S?ng sinh thái ??y ?? trong t?m tay.
- S?ng t?i vinhomes star city[/size][/color], s?ng gi?a c?ng ??ng v?n minh, th??ng l?u, ??ng c?p.
* Thông tin d? án:
- Ch? ??u t?: Vinhomes - Vingroup (th??ng hi?u B?S ??t giá nh?t Vi?t Nam).
- Tên chính th?c: Vinhomes Star City Thanh Hóa
- Phong cách thi?t k?: Phong cách Châu Âu sang tr?ng, ??ng c?p ??u tiên t?i Thanh Hoá.
- T?ng di?n tích d? án: 118,5 ha.
- Lo?i hình s?n ph?m:

+ Bi?t th? ??n l?p.
+ Bi?t th? song l?p.
+ Nhà li?n k?: 87.5m: 4.5- 5 t?; LK112m: 5.2- 5.3 t?; LK122m: 5.5- 5.9 t?.
+ Nhà v??n.
+ Shophouse: SH87.5m: 5.132 - 5189 t?; SH112m: 5.9 - 6.1 t?; SH122m: 7.6 - 8 t?.
- Hình th?c xây d?ng: 3.5 - 5.5 t?ng. Xây thô và hoàn thi?n m?t ngoài.
Chia làm 5 phân khu chính. M?u ??n, Hoa H?ng, Phong Lan, Nguy?t Qu?, H??ng D??ng mang 4 phong cách ki?n trúc ??ng c?p: Hy L?p, Pháp, Ý, Monaco.
* m? bán ??t ??u ti?u khu Hoa H?ng.
+ V? trí:


T?a l?c trên m?nh ??t ??c ??a "nh?t c?n th?, nh? c?n giang, tam c?n l?" v?i 3 m?t ti?p giáp ??i l? Lê L?i, Hùng V??ng, Nam Sông Mã, c?n k? núi Hàm R?ng và sông Mã L?ch s?.

Ti?u khu Hoa H?ng g?n nh?t v?i m?t ???ng l?n và khu trung tâm hành chính, các s? giáo d?c, xã h?i ???c thành ph? ??u t? phát tri?n.
C? c?u s?n ph?m: 276 c?n bao g?m: Bi?t th? ??n l?p: 386m2 - 455m2. Bi?t th? Song l?p: 198m2. Li?n k?: 87.5m2 - 122,5m32 - 160m2 - 180m2. Nhà ph? shophouse: 175m2.
+ Phong cách ki?n trúc ??c bi?t sang tr?ng v?i ki?n trúc Pháp kinh ?i?n, hình kh?i ch?c kh?e, h? mái mansard ??c tr?ng và nh?ng chi ti?t trang hoàng ??t giá.
+ Ti?n ích: Khu th? thao ngoài tr?i, b? b?i mái kính, sân ch?i tr? em, sân th? thao, giàn hoa và ???ng d?o, ti?u c?nh n??c, v??n ?iêu kh?c....

Ngay khu trung tâm hành chính m?i c?a TP. Thanh Hóa ?ang xây d?ng.
- ??i di?n v?i Big C Thanh Hóa. N?m ? ngã t? Nguy?n Hoàng và ??i l? Hùng V??ng, thu?c ?ông H?i, P. ?ông H??ng, TP. Thanh Hóa.
- N?m song song v?i ??i l? Nam Sông Mã.
- Phía B?c giáp kênh B?n Th?y.
- Phía Tây giáp ??i L? Hùng V??ng.
- Phía ?ông Nam giáp ??i l? Nguy?n Hoàng.
d? án vinhomes thanh hoá g?m 2 lo?i hình phát tri?n v?i các phân khu riêng bi?t:
- Khu Cao T?ng: G?m 2 tòa Vincity và 6 tòa Tái ??nh c? cao 7 t?ng.
- Khu th?p t?ng: Bao g?m li?n k? - shophouse - ??n l?p - song l?p - Bi?t th? - nhà v??n. - Chi?u cao 3,5 - 4 t?ng kinh doanh và ?? ?.
Ti?n ích vinhomes thanh hoá.
- Phòng khám ?a khoa khách s?n theo tiêu chu?n Châu Âu - Vinmec.
- Có tr??ng h?c liên c?p Vinschool trong n?i khu: M?m non, c?p 1, c?p 2.
- Hàng lo?t các ti?n ích trong d? án TTTM Vincom, Clubhouse tiêu chu?n 5*, khu vui ch?i gi?i trí ?a ch?c n?ng, các khu t?p th? d?c, ti?u c?nh, ?ài phun n??c ánh sáng, khu th? thao ngoài tr?i, nhà ?ánh golf, sân golf mini, BBQ...
d? án vinhomes star city x?ng t?m ??ng c?p c?a nh?ng c? dân tinh hoa, cu?c s?ng an toàn, ???c b?o ??m an ninh t? h? th?ng Vincom Security v?i 4 l?p an ninh, ??m b?o an toàn tuy?t ??i.
- ???c k?t n?i c?ng ??ng th??ng l?u thông qua các ho?t ??ng v?n hóa ??ng c?p.
- Khu hành chính qu?c gia m?i c?a Tp. Thanh Hóa s? chuy?n t? h?i v? d? án.
- Pháp lý: S? ?? lâu dài.
- ---------------------------------------------
* Ch?c ch?n khi s?ng t?i d? án vinhomes star city, b?n s? hoàn toàn hài lòng và b?t ng? v?i không gian s?ng t?i ?ây, ti?n nghi v?n minh l?i vô cùng ??m ?à tình ng??i.
* Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? tham kh?o thêm v? vinhomes thanh hoá ch?t l??ng, ?? có nh?ng l?a ch?n t?t nh?t cho cu?c s?ng c?a b?n và gia ?ình.


*** Chính sách ?u ?ãi:
- H? tr? 65% giá tr? nhà ? (có VAT) v?i m?c lãi su?t 0% trong 18 tháng.
- Nh?n nhà ch? t? 1,5 t? v?n t? có.
- V?i khách hàng không vay ngân hàng:
* H??ng chi?t kh?u 3% giá bán nhà ? (ch?a g?m VAT).
* Khách hàng thanh toán tr??c h?n t?ng ??t, h??ng chi?t kh?u 8%/n?m trên s? ti?n thanh toán và s? ngày thanh toán tr??c h?n.
* Chi?t kh?u 9,5%-12%/n?m v?i khách hàng thanh toán 100% giá tr? nhà ?.

d? án vinhomes thanh hoá bao g?m các phân khu Bi?t th? thi?t k? Tân c? ?i?n sang tr?ng, ??t trong t?ng th? d? án mang ??m màu s?c Châu Âu hài hòa, tinh t?. Cùng v?i h? th?ng ti?n ích ??ng c?p, h? t?ng ??ng b? và khu h? ?i?m nh?n, d? án vinhomes thanh hoá h?a h?n s? tr? thành ?i?m nh?n và bi?u t??ng t? hào m?i c?a thành ph? Thanh Hóa ?ang phát tri?n.

* Ti?u khu Hoa H?ng là ti?u khu ? g?n nh?t v?i m?t ???ng l?n và trung tâm hành chính, các c? s? giáo d?c xã h?i ???c thành ph? ??u t? phát ti?n.
T?i ti?u khu Hoa H?ng t??ng lai s? là dãy ph? mua s?m v?i các nhà ph? th??ng m?i Shophouse th?i th??ng, s?m u?t và ???ng ??i l? Châu Âu ?n t??ng - h?a h?n là ?i?m ??n m?i trong t??ng lai.
L?y c?m h?ng t? ki?n trúc Pháp kinh ?i?n, nh?ng c?n Bi?t th? t?i ti?u khu Hoa H?ng ??c bi?t sang tr?ng v?i hình kh?i ch?c kh?e, h? mái Mansard ??c tr?ng và nh?ng chi ti?t trang trí ??t giá.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 69B Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lynan32812
Player
 
Posts: 18
Joined: Fri Mar 02, 2018 1:39 pm

Postby bdsvietnam24h on Thu Jun 28, 2018 2:19 pm

M?t ??c tr?ng riêng có ? các d? án Vinhomes chính là s? ph?i h?p vô cùng ?n t??ng c?a ?a d?ng nh?ng ???ng nét ki?n trúc Châu Âu.
L?n ??u tiên t?i Thanh Hoá, 4 phong cách ki?n trúc kinh ?i?n nh?t trên th? gi?i g?m Pháp – Hy L?p – Ý – Monaco cùng ???c tái hi?n trong 5 ti?u khu villa: Hoa H?ng, Nguy?t Qu?, Phong Lan, H??ng D??ng và M?u ??n v?i thi?t k? sang tr?ng và tinh t?, t?o nên m?t vinhomes star city chu?n Châu Âu ngay trong lòng ?ô th?.

Ch?ng c?n du ngo?n kh?p th? gi?i, ng??i dân Thanh Hóa s? s?m ???c s?ng gi?a không gian Châu Âu tuy?t v?i và t?n h??ng cu?c s?ng tinh hoa, ??ng c?p!

[size=4]S?ng t?i d? án vinhomes star city còn ?áng m? ??c, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.

Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gìn gi? v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, ??m b?o s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.
??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]Vinhomes thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!


Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes star city còn ?áng m? ??c h?n th?.
? d? án vinhomes thanh hoá, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng th?i gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? tha h? mua s?m…
Ngoài ra, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong khu ?ô th? ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m chút s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]D? án vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]d? án Vinhomes star city[/b] - Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
bdsvietnam24h
Player
 
Posts: 22
Joined: Thu Jan 18, 2018 5:27 pm

Postby hoangbds.dxmb14 on Thu Jun 28, 2018 5:02 pm

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes star city thanh hoá còn ?áng mong ??c h?n th?.
? vinhomes star city thanh hoá, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c t?p luy?n.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng th?i gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? th? ga mua s?m…
Bên c?nh ?ó, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong K?T ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m chút s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]D? án vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]

[size=4]S?ng t?i d? án vinhomes star city, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.


Môi tr??ng trong lành v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, ??m b?o s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.

??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]vinhomes star city thanh hoá
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
hoangbds.dxmb14
Player
 
Posts: 9
Joined: Thu Jun 07, 2018 5:41 pm

Postby trinhnghi33030 on Tue Jul 03, 2018 1:57 pm

M?t ??c tr?ng riêng có ? các ?ô th? Vinhomes chính là s? ph?i h?p h?t s?c ?n t??ng c?a ?a d?ng nh?ng ???ng nét ki?n trúc Châu Âu.
L?n ??u tiên t?i Thanh Hoá, 4 phong cách ki?n trúc kinh ?i?n nh?t trên th? gi?i g?m Pháp – Hy L?p – Ý – Monaco cùng ???c tái hi?n trong 5 ti?u khu bi?t th?: Hoa H?ng, Nguy?t Qu?, Phong Lan, H??ng D??ng và M?u ??n v?i thi?t k? sang tr?ng và tinh t?, t?o nên m?t vinhomes thanh hoá chu?n Châu Âu ngay trong lòng thành ph?.

Ch?ng c?n chu du kh?p th? gi?i, ng??i dân Thanh Hóa s? s?m ???c s?ng gi?a không gian Châu Âu tuy?t v?i và t?n h??ng cu?c s?ng tinh hoa, ??ng c?p!

[size=4]S?ng t?i d? án vinhomes thanh hoá còn ?áng m? ??c, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.

Môi tr??ng trong s?ch v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, ??m b?o s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.
??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]Vinhomes star city
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!


Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i vinhomes star city thanh hoá còn ?áng m? ??c h?n th?.
? d? án vinhomes star city, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c luy?n t?p.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng th?i gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? m?c s?c mua s?m…
Bên c?nh ?ó, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong K?T ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m chút s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]D? án vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city thanh hoá[/b] - Chung c? Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]d? án Vinhomes thanh hoá[/size]
trinhnghi33030
Player
 
Posts: 24
Joined: Wed Jan 31, 2018 6:49 pm

Postby conlatatca2018 on Thu Jul 12, 2018 12:53 pmImage
[color=#89B239][b]Gi??ng b?nh nhân 2 tay quay
[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN02

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u và chân cho b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n,

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]


Image

[b]Gi??ng b?nh nhân 2 ch?c n?ng dùng ?i?n[/b]

Image

Mã gi??ng : CS19M

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u và chân cho b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng ?i?n

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n,

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Image
[b]Gi??ng b?nh nhân 3 tay quay[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN03

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng y t?: Gi??ng b?nh nâng ??u nâng chân và v? sinh t?i gi??ng cho b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Image
[b]Gi??ng b?nh nhân 4 tay quay[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN04

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u và h? chân, g?i ??u và v? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Image
[b]Gi??ng b?nh nhân 5 tay quay[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN05

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u và h? chân, g?i ??u và V? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr][/color]

Image
[color=#89B239][b]Gi??ng b?nh nhân 10 ch?c n?ng quay tay
[/b]

Image

Mã gi??ng : DCN15

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u, h? chân, g?i ??u và v? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i, ôm l?ng, nâng ?ùi b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : ?i?u khi?n b?ng tay

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]


Image

[b]Gi??ng b?nh nhân c? ?i?n k?t h?p 11 ch?c n?ng[/b]

Image

Mã gi??ng : DNC10

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u h? chân, g?i ??u và v? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : Khi?n khi?n b?ng ?i?n và c?

Ph? ki?n : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Image
[b]Gi??ng b?nh nhân c? ?i?n 11 ch?c n?ng[/b]

Image

Mã gi??ng : DNC16

Hãng s?n xu?t : Nikita

Ch?c n?ng : Gi??ng b?nh nâng ??u h? chân, g?i ??u và v? sinh t?i gi??ng, nghiêng trái, nghiêng ph?i, ôm l?ng, nâng ?ùi b?nh nhân

Lo?i gi??ng y t? : Khi?n khi?n b?ng ?i?n và c?

Ph? ki?n ?i kèm : ??m s? d?a, bàn ?n, cây truy?n, ch?u g?i, bô v? sinh

Gi??ng có bánh xe ti?n l?i di chuy?n

Kích th??c: 2000 x 900 x 470 (mm)

Kích th??c ?óng ki?n khi v?n chuy?n: 1980 x 990 x 200mm

Ch?t li?u : Khung thép s?n t?nh ?i?n

??u gi??ng y t? : Làm b?ng nh?a ABS cao c?p

B?o hành : 12 tháng

Image


[hr]

Chuyên cung c?p và l?p ??t các lo?i gi??ng b?nh nhân giá r? t?i th? tr??ng Hà N?i Và Sài Gòn. Các s?n ph?m gi??ng b?nh ???c l?p ??t mi?n phí t?i nhà ?? có giá t?t quý khách vui lòng g?i theo s? 0911.054.222 – 0942.340.333

[/color]
[center] Gi??ng b?nh Hòa Phát[/center]
conlatatca2018
Player
 
Posts: 3
Joined: Tue Jun 19, 2018 4:05 am

Postby hoangbds.dxmb14 on Wed Jul 18, 2018 5:57 pm

M?t ??c tr?ng riêng có ? các ?ô th? Vinhomes chính là s? k?t h?p vô cùng ?n t??ng c?a ?a d?ng nh?ng ???ng nét ki?n trúc Châu Âu.
L?n ??u tiên t?i Thanh Hoá, 4 phong cách ki?n trúc kinh ?i?n nh?t trên th? gi?i g?m Pháp – Hy L?p – Ý – Monaco cùng ???c th? hi?n trong 5 ti?u khu bi?t th?: Hoa H?ng, Nguy?t Qu?, Phong Lan, H??ng D??ng và M?u ??n v?i thi?t k? sang tr?ng và tinh t?, t?o nên m?t d? án vinhomes star city chu?n Châu Âu ngay trong lòng thành ph?.

Ch?ng c?n chu du kh?p th? gi?i, ng??i dân Thanh Hóa s? s?m ???c s?ng gi?a không gian Châu Âu tuy?t v?i và t?n h??ng cu?c s?ng tinh hoa, ??ng c?p!

[size=4]S?ng t?i d? án vinhomes star city còn ?áng mong ??c, con b?n có ???c nh?ng ?i?u ki?n lý t??ng ?? phát tri?n toàn di?n.

Môi tr??ng trong s?ch v?i nhi?u cây xanh, m?t n??c, ???c gi? gìn v? sinh b?i d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, b?o ??m s?c kh?e cho bé. Nh? h? th?ng an ninh ?a l?p, b?n s? luôn yên tâm khi con t? do vui ?ùa ? sân ch?i tr? em, công viên n?i khu.
??c bi?t, ngay trong khuôn viên d? án, các con có th? theo h?c t?i tr??ng ph? thông liên c?p Vinschool, th?a mãn ni?m mong m?i c?a b?n v? m?t môi tr??ng giáo d?c v?i ch?t l??ng tiêu chu?n qu?c t?.

[size=4]d? án vinhomes star city
– N?i ??m m?m nên nh?ng tinh hoa!

Không ch? là nhà cao c?a r?ng, cu?c s?ng t?i d? án vinhomes thanh hoá còn ?áng m? ??c h?n th?.
? vinhomes thanh hoá, t?ng nhu c?u dù nh? nh?t c?a c? dân ??u ???c ?áp ?ng ??y ??:
 • T? h?p th? thao ?? th?a s?c luy?n t?p.
 • ???ng d?o ven h? cho kho?ng không gian th? giãn.
 • Nhà hàng th?y t? ph?c v? nh?ng b?a ti?c th?nh so?n.
 • Ph? th??ng m?i s?m u?t ?? th? ga mua s?m…
Bên c?nh ?ó, tr??ng liên c?p Vinschool và phòng khám Vinmec c?ng n?m s?n trong K?T ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng cao cho nhu c?u h?c t?p c?a con em c? dân và nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a c? gia ?ình.
T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
[size=4]bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
[/size][/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes thanh hoá[/size]
hoangbds.dxmb14
Player
 
Posts: 9
Joined: Thu Jun 07, 2018 5:41 pm

Postby hoangbds.dxmb12 on Thu Jul 19, 2018 8:40 pm

Trong th?i kì g?n ?ây, [size=4]vinhomes star city thanh hoá[color=#1d2129][/size][/color] dành ???c nhi?u s? quan tâm trong gi?i b?t ??ng s?n. Có th? nói ch?a bao gi? th? tr??ng b?t ??ng s?n l?i tr? nên sôi ??ng b?i m?t d? án ngh? d??ng sang tr?ng v?i khu nhà ?, khu gi?i trí… vinhomes star city có nh?ng gì mà l?i lôi cu?n ???c nhi?u khách hàng và ch? ??u t? nh? th?? Bài vi?t hôm nay s? giúp b?n tìm hi?u v? 3 lý do khi?n b?n không th? không b? thu hútlôi cu?n b?i vinhomes star city thanh hoá.

1. vinhomes thanh hoá v?i thi?t k? ?n t??ng
T?i bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá có nh?ng gì? Câu gi?i ?áp dành cho b?n chính là t?i ?ây có ??y ?? các lo?i hình khác nhau nh? bi?t th?, khu li?n k?,.. ??c bi?t ?áng chú ý ?ó chính là shophouse v?i các nhà cao t?ng, các chung c? hi?n ??i, cao c?p và trong t??ng lai c?ng là n?i an c? lí t??ng c?a nhi?u gia ?ình. Các c?n chung c? t?i vinhomes star city thanh hoá có di?n tích ?a d?ng v?i thi?t k? t? 1 – 4 phòng ng? b?o ??m ?áp ?ng toàn b? nhu c?u sinh ho?t c?a gia ?ình. Ng??i thân, gia ?ình tr?, gia ?ình ?ông con,.. ??u s? hoàn toàn b?ng lòng v?i m?t n?i an c? ??ng c?p. Khu ban công r?ng rãi, thoáng mát s? là m?t góc ?? b?n th? giãn, gi?i t?a nh?ng c?n th?ng trong cu?c s?ng.
2. Ti?n ích v??t tr?i t? d? án vinhomes thanh hoá[/size][/color]
Ngoài thi?t k? ?n t??ng, vinhomes thanh hoá mang ??n nh?ng ti?n ích v??t tr?i ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a cu?c s?ng. N?i ?ây có c?m tr??ng liên c?p M?m non , c?p 1, c?p 2,... ch?ng nh?ng th?, d? án vinhomes star city còn có các trung tâm gi?i trí, th? thao nh? sân tenis, bóng r?, sân ch?i tr? em, outdoor gym,.. B? b?i nhà kính 800m2, 3 m?t kính, 1 m?t thác n??c s? là ?i?m ??n khá thích thú cho c? gia ?ình khi mu?n th? giãn. Khuôn viên d? án vinhomes star city có nhi?u cây xanh c?nh ??p v?i h? l?n, qu?ng tr??ng ánh sáng, ???ng d?o, dàn hoa,… h?t s?c t? nhiên và tho?i mái.
3. V? trí vàng c?a bi?t th? li?n k? vinhomes star city
Thanh Hóa có c?a ngõ phía B?c là th? xã B?m S?n v?i c?m công nghi?p t? h?i các nhà máy l?n c?a ??t n??c. Phía Nam là th? tr?n Nghi S?n n?c danh v?i c?m công nghi?p c?ng n??c sâu, phía ?ông là bi?n S?m S?n – ??a ?i?m du l?ch ?ang không ng?ng lôi cu?n ??u t? m?nh m?, còn phía Tây Thanh Hóa là khu v?c tr?ng tr?t và nhà máy ch? bi?n cây công nghi?p. vinhomes star city n?m t?i v? trí ??c ??a trong trung tâm thành ph? Thanh Hóa có 4 m?t n?m trên 4 con ph?. Thi?t k? so le, giúp 100% c?n phòng trong d? án ??u có ít nh?t 1 m?t h??ng bi?n mà không ph?i b?t kì d? án b?t ??ng s?n nào c?ng có ???c.
V?i hàng lo?t l?i th? k? trên ?t h?n ai c?ng mu?n s?ng trong m?t thiên ?àng nh? vinhomes thanh hoá. Và d? án s? không ch? d?ng l?i cho vi?c ph?c v? cho dân c? ??a ph??ng mà s? ti?n xa h?n tr? nên m?t b?n s?c riêng, bi?n khu ph? nh? thành m?t tr?ng tâm c?a thành ph? phát tri?n. Là m?t nhà ??u t? có t?m nhìn r?ng, là m?t cá nhân mu?n nh?n ???c nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t hãy tìm ??n d? án vinhomes thanh hoá ngay thôi nào.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes thanh hoá[/b] - Sun Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes star city[/size]
hoangbds.dxmb12
Player
 
Posts: 16
Joined: Tue Mar 06, 2018 11:23 pm

Postby hoangbds.dxmb12 on Mon Jul 23, 2018 12:28 am

Trong th?i kì g?n ?ây, [size=4]bi?t th? li?n k? Vinhomes star city[/size] dành ???c nhi?u s? quan tâm trong gi?i b?t ??ng s?n. Có th? nói ch?a bao gi? th? tr??ng b?t ??ng s?n l?i tr? nên sôi ??ng b?i m?t d? án ngh? d??ng sang tr?ng v?i khu nhà ?, khu gi?i trí… d? án vinhomes thanh hoá có nh?ng gì mà l?i thu hút ???c nhi?u khách hàng và ch? ??u t? nh? th?? Bài vi?t hôm nay s? giúp b?n tìm hi?u v? 3 lý do khi?n b?n không th? không b? thu hútlôi cu?n b?i vinhomes thanh hoá.

1. d? án vinhomes thanh hoá v?i thi?t k? ?n t??ng

T?i vinhomes star city có nh?ng gì? Câu tr? l?i dành cho b?n chính là t?i ?ây có ??y ?? các lo?i hình khác nhau nh? vi la, khu li?n k?,.. ??c bi?t ?áng ?? ý ?ó chính là shophouse v?i các nhà cao t?ng, các chung c? ???ng ??i, cao c?p và trong t??ng lai c?ng là n?i an c? lí t??ng c?a nhi?u gia ?ình. Các c?n chung c? t?i vinhomes star city có di?n tích ?a d?ng v?i thi?t k? t? 1 – 4 phòng ng? ??m b?o ?áp ?ng toàn b? nhu c?u sinh ho?t c?a gia ?ình. Ng??i thân, gia ?ình tr?, gia ?ình ?ông con,.. ??u s? hoàn toàn b?ng lòng v?i m?t n?i an c? ??ng c?p. Khu ban công r?ng rãi, thoáng mát s? là m?t góc ?? b?n th? giãn, gi?i t?a nh?ng c?n th?ng trong cu?c s?ng.

2. Ti?n ích v??t tr?i t? d? án vinhomes star city[/size][/color]

Ngoài thi?t k? ?n t??ng, bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá mang ??n nh?ng ti?n ích v??t tr?i ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a cu?c s?ng. N?i ?ây có c?m tr??ng liên c?p M?m non , c?p 1, c?p 2,... Không nh?ng th?, d? án vinhomes star city còn có các trung tâm gi?i trí, th? thao nh? sân tenis, bóng r?, sân ch?i tr? em, outdoor gym,.. B? b?i nhà kính 800m2, 3 m?t kính, 1 m?t thác n??c s? là ?i?m ??n khá ?a chu?ng cho c? gia ?ình khi mu?n th? giãn. Khuôn viên bi?t th? li?n k? vinhomes thanh hoá có nhi?u cây xanh c?nh ??p v?i h? l?n, qu?ng tr??ng ánh sáng, ???ng d?o, dàn hoa,… vô cùng t? nhiên và tho?i mái.

3. V? trí vàng c?a d? án vinhomes thanh hoá

Thanh Hóa có c?a ngõ phía B?c là th? xã B?m S?n v?i c?m công nghi?p t?p k?t các nhà máy l?n c?a ??t n??c. Phía Nam là th? tr?n Nghi S?n l?ng danh v?i c?m công nghi?p c?ng n??c sâu, phía ?ông là bi?n S?m S?n – ??a ?i?m du l?ch ?ang không ng?ng lôi cu?n ??u t? m?nh m?, còn phía Tây Thanh Hóa là khu v?c tr?ng tr?t và nhà máy ch? bi?n cây công nghi?p. d? án vinhomes thanh hoá n?m t?i v? trí ??c ??a trong trung tâm thành ph? Thanh Hóa có 4 m?t n?m trên 4 con ph?. Thi?t k? so le, giúp 100% c?n phòng trong d? án ??u có ít nh?t 1 m?t h??ng bi?n mà không ph?i b?t kì d? án b?t ??ng s?n nào c?ng có ???c.

V?i hàng lo?t l?i th? k? trên ?t h?n ai c?ng mu?n s?ng trong m?t thiên ???ng nh? d? án vinhomes thanh hoá. Và d? án s? không ch? d?ng l?i cho vi?c ph?c v? cho dân c? ??a ph??ng mà s? ti?n xa h?n tr? thành m?t b?n s?c riêng, bi?n khu ph? nh? thành m?t tr?ng tâm c?a thành ph? phát tri?n. Là m?t nhà ??u t? có t?m nhìn r?ng, là m?t cá nhân mu?n nh?n ???c nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t hãy tìm ??n vinhomes thanh hoá ngay thôi nào.
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes thanh hoá[/b] - Sun Thu? Khuê - [size=4]Vinhomes star city[/size]
hoangbds.dxmb12
Player
 
Posts: 16
Joined: Tue Mar 06, 2018 11:23 pm

Postby lamngo33132 on Mon Jul 23, 2018 1:20 am

[size=4][size=4]Vinhomes thanh hoá[/size] 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH5 co? gia? 5,0 ty?
d? án vinhomes star city 87,5m2 m??t tiê?n 7m xây 4,5 tâ?ng, da?y HH22 gia? chi? co? 4,5 ty?
Ca? hai ?ê?u la? nha? M??T PHÔ?, ?ê?u ????c kinh doanh buôn ba?n giô?ng nhau.
Vê? thiê?t kê?: ca? hai ?ê?u xây sa?t he? ????ng, không co? sân tr???c nha?, không co? t???ng ra?o hai bên, không co? cô?ng s??t phi?a tr???c nha?. Nên viê?c kinh doanh không bi? ca?n tr??.
Vê? vi? tri?: da?y HH22 co? l??i thê? kinh doanh buôn ba?n l??n h?n la? da?y HH5,
- da?y HH22 n??m trong khu v??c ?ông dân c? h?n, nên viê?c buôn bán se? co? nhiê?u kha?ch va? ba?n ???t ha?ng h?n
- da?y HH22 gâ?n tr???ng ho?c h?n, giu?p con ba?n se? t?? ?i ho?c ma? không mâ?t mô?t ng???i th???ng xuyên pha?i ??a ?o?n
- da?y HH22 gâ?n TTTM va? cu?m công tri?nh hô?n h??p h?n, giu?p viê?c vui ch?i gia?i tri? va? mua s??m dê? da?ng thuâ?n tiê?n.
- da?y HH22 gâ?n TT Ha?nh chi?nh cu?a TP h?n, ?i bô? cu?ng x?? ly? ????c công viê?c
Vê? giao thông ?i la?i: ro? ra?ng la? da?y HH22 ?i la?i thuâ?n tiê?n h?n va? gâ?n Trung tâm h?n
Vê? tiêu chuâ?n ba?n giao: ca? hai ?ê?u ????c C?T xây d??ng hoa?n thiê?n m??t ngoa?i ?e?p ?ô?ng bô? va? ba?n giao thô bên trong ?ê? Kha?ch ha?ng ????c hoa?n thiê?n theo s?? thi?ch ca? nhân.[/size]

Nê?u co?n nh?p, ha?y mua ngay 87,5m2 da?y HH22 vi? gia? re? h?n 500 triê?u so v??i 87,5m2 da?y HH5.
[size=4]Vinhomes star city
– N?i ch? nhân kiêu hãnh s? h?u không gian s?ng ??ng c?p c?a riêng mình!

T? hào t?n h??ng cu?c s?ng ti?n nghi, ??ng c?p ?úng chu?n Vinhomes ngay t?i Thanh Hóa!
vinhomes star city thanh hoá - BI?U T??NG T? HÀO - K?T N?I TINH HOA
[/size]
C? h?i ??u t? B?S hi?u qu? v?i nhi?u chính sách ?u ?ãi: [b]Vinhomes star city[/b] - D? án Sun Grand City 31 Láng H? - [size=4]Vinhomes star city[/size]
lamngo33132
Player
 
Posts: 23
Joined: Sat Jan 20, 2018 10:28 pm

Next

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron