ATCS D?ch v? K? toán Thu? tr?n gói giá r? cho doanh nghi?p m

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Postby vanphong11021 on Sat Apr 06, 2019 2:28 pm

bài vi?t lách khá h?p d?n trông coi b?n san s? ?? có h?n cùng man r? ng??i ??a l?i l?m ?i?u th?ng h?n http://www.kemtriseo.com/seo-do-thuy-da ... khong.html
vanphong11021
Player
 
Posts: 12
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

Postby dangtinraovattphcm on Sat Apr 13, 2019 12:16 am

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
dangtinraovattphcm
Player
 
Posts: 39
Joined: Wed Nov 07, 2018 1:37 pm

Postby trangtridamcuoi205 on Thu May 16, 2019 9:46 pm

Chu?n b? ?ám c??i v?i 21 ?i?u quan tr?ng sau cho cô dâu/ chú r?: gi?y hôn thú, rèn luy?n thân th?, ch?m sóc thân th?, danh sách khách m?i, các lo?i ph? ki?n ... xem thêm: https://violetwedding.net/chuan-bi-dam- ... n-lam.html
trangtridamcuoi205
Player
 
Posts: 27
Joined: Mon May 13, 2019 7:04 am

Postby chothueaidaicuoi205 on Sat May 25, 2019 10:19 pm

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?pImage

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email mailto:hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

mailto:hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
chothueaidaicuoi205
Player
 
Posts: 36
Joined: Sun May 12, 2019 2:00 am

Postby xzvhdghgdh on Thu Jun 13, 2019 10:07 pm

KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG S?C HANDMADE
Ý t??ng kinh doanh trang s?c handmade thành hi?n th?c sau khi ??c bài vi?t này

https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muo ... -thuc.html
xzvhdghgdh
Player
 
Posts: 23
Joined: Tue Sep 11, 2018 11:07 pm

Postby ngouydhnunb2 on Thu Jul 25, 2019 5:00 am

Các bài t?p ?? thi Toán l?p 7, h?c sinh gi?i có ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?a các tr??ng THCS và phòng, s? Giáo d?c – ?ào t?o trên toàn qu?c. 1 s? ?? thi Toán l?p 7 m?i nh?t s? ???c c?p nh?t liên t?c và nhanh nh?t có th? sau khi bu?i thi di?n ra, ?áp án và l?i gi?i chi ti?t c?ng s? ???c c?p nh?t sau ?ó giúp các b?n ??c thu?n ti?n trong vi?c ra c?u và ??i chi?u ?áp án.File WORD các ?? thi Toán l?p 7 s? ???c ?ính kèm trong n?i dung bài ??ng ?? quý th?y, cô giáo có th? t?i xu?ng mi?n phí.

Kho ?? thi » Toán » Toán 7 » ?? thi Toán l?p
de hsg toan 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
21:01 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
de hsg toan huyen trieu son 2016 – 2017 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
19:46 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? C??NG ÔN T?P TOÁN L?P 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
14:12 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra ch?t l??ng k? I Toán 7 n?m 2017-2018 – PGD S?m S?n – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
14:08 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra HK1 toán 7 (có ?áp án) – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
13:12 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? ki?m tra ch??ng 1 ??i s? 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:47 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
4 DE THI THU TOAN 7 HKI – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:09 23/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
DE BAC GIANG – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
21:46 22/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? THI HSG TOÁN 7- BÙI XUÂN H?NH – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
13:08 21/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? & ?A HSG Toán 7 huy?n Kim S?n 2010-2011 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:33 20/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?ê? KT Ch??ng III ?a?i sô? 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:02 20/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
Tr?i nghi?m sáng t?o – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán Hình h?c l?p 7
10:09 20/07/2019?? thi Toán Hình h?c l?p 7
abc – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán Hình h?c l?p 7
08:46 20/07/2019?? thi Toán Hình h?c l?p 7
?? thi h?c kì 1 Toán 7 huy?n Ti?n H?i (2017-2018) – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
20:04 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
CÁC CHUYEN ?? ÔN HSG L?P 7- 6 ?? ÔN – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
19:38 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
Ôn t?p S? t? nhiên – Các phép tính trong N – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
17:49 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
toan hoc 7 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
16:25 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? TOÁN K? II L?P 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
12:53 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
K? 2 Toán 7 Yên L?c 2005-2006 – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
10:53 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
?? KI?M TRA H?C K? 2 L?P 7 HOT – Th? vi?n ?? thi và Ki?m tra ?? thi Toán ??i s? l?p 7
10:11 19/07/2019?? thi Toán ??i s? l?p 7
ngouydhnunb2
Player
 
Posts: 6
Joined: Wed Jul 03, 2019 6:38 pm

Postby ngueynth56ungtu on Sun Dec 08, 2019 12:45 am

[color=#22aadd]Cách ?n y?n sào hà n?i nh? th? nào là ?úng cách?
04/12/2019Y?N SÀO CHU?N X?N KHÁNH HÒA T? V?N V? Y?N SÀO[/color]
[size=4]Y?n sào Khánh Hòa là món ?n giàu dinh d??ng r?t t?t cho s?c kh?e m?i ng??i, cách ?n y?n sào nh? th? nào sao cho phù h?p v?i t?ng ??i t??ng s? d?ng và ?úng li?u l??ng ?? tránh quá l?m d?ng ho?c ?n quá ít? Bài vi?t này xin chia s? cách ?n yen sao ?úng cách cho m?i ng??i nên bi?t.

[color=red]Thành Ph?n Dinh D??ng C?a Y?n Sào Khánh Hòa
[/size][/color]


[right][size=4]Ch? m?c [hide][/size][/right]

B?n có nhu c?u t? v?n: Y?n sào khánh Hòa ho?c tìm hi?u gia ban yen sao, liên h?: 09.213.763.88
ngueynth56ungtu
Player
 
Posts: 5
Joined: Tue Jul 16, 2019 4:58 pm

Previous

Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron